Minister Bruins kondigt extra onderzoek perinatale sterfte aan

25 november 2019

Maandagavond 25 november jl heeft Minister Bruins de kamer geïnformeerd over de stand van zaken in de geboortezorg en de perinatale sterftecijfers over 2018. De cijfers laten zien dat de daling van de perinatale sterfte stagneert, een zeer ongewenste ontwikkeling. De inzet van de minister is erop gericht om de perinatale sterfte terug te dringen.

In de brief gaat de minister uitgebreid in op de acties die al zijn ingezet om de geboortezorg te verbeteren en de programma’s die in de komende periode worden uitgerold. Veel aandacht voor kwetsbare zwangeren, verbeteren van leefstijl en het verder verstevigen van de integrale geboortezorg. De minister vult aan: “Om nog meer scherpte te krijgen in de verbetermogelijkheden en om antwoord te krijgen op de vraag of we er nu alles aan doen om de perinatale sterfte verder terug te dringen, zal ik aanvullend onderzoek laten uitvoeren naar de stagnerende trend in perinatale sterfte in de context van trends in risicofactoren en veranderend medisch handelen. Ik zal het RIVM vragen om dit onderzoek uit te voeren, waarbij ook de geboortezorgpartijen zullen worden betrokken.

Dineke Moerman, directeur CPZ: “Voor de geboortezorgpartijen is het van het grootste belang in brede zin de kwaliteit van de geboortezorg verder te verbeteren en daarnaast vooral te kunnen vaststellen welke interventies het meest effectief gaan bijdragen aan een verdere daling van de perinatale sterfte. Wij juichen het aangekondigde extra onderzoek toe.”


Lees ook

25 januari 2024
CPZ algemeen nieuws

Stand van zaken stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s)

Stand van zaken stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) In november 2023 is er een bericht verstuurd over het stimuleringsprogramma Versterking...
2 november 2023
CPZ algemeen nieuws

CPZ-directeur Dineke Moerman maakt overstap naar TOPGGz

Dineke Moerman start op 1 februari 2024 als directeur bij TOPGGz. Ze was bijna 7 jaar directeur van het College...
2 november 2023
CPZ algemeen nieuws

Stand van zaken stimuleringsprogramma implementatie basiskader VSV’s

In april 2023 is het Basiskader voor Verloskundig Samenwerkingsverbanden bestuurlijk vastgesteld door alle landelijke geboortezorgpartijen. Inmiddels heeft het ministerie van...