AO Zwangerschap en Geboorte: 2020 wordt een belangrijk jaar voor de geboortezorg

19 december 2019

Den Haag, 18 dec 2019.

4 uur overleg, 3 bewindslieden, 0 moties en een grote hoeveelheid toezeggingen van staatssecretaris Blokhuis en de ministers Bruins en De Jonge. De kamer heeft kritische vragen gesteld maar leek over het algemeen tevreden met de uitgesproken intenties. Vele onderwerpen passeerden: van zorgen om postnatale depressie, complimenten voor Kansrijke Start tot pleidooien voor het vergoeden van anticonceptie. De voor de geboortezorg belangrijkste issues zetten we hier op een rij:

Kraamzorgtarieven

Veel partijen deelden hun zorgen over de kraamzorgtarieven. De PvdA sprak over een ‘wanhoopskreet’. Minister Bruins onderschreef het belang van kraamzorg, sprak over het kostprijsonderzoek en gaf duidelijk aan dat er geen sprake kan zijn van de inzet van een coulanceregeling voor de tarieven voor de kraamzorg. Het gaat hier immers om een “gewone” tariefonderhandeling, tarieven die aan de tafel van verzekeraars en aanbieders moeten worden besproken. Bruins gaf echter aan al wel met betrokken partijen te spreken en zet in op goede afspraken voor 2020, waarbij de inzet van max-max tarieven voor de korte termijn zouden kunnen helpen.

Babysterfte in Nederland moet verder omlaag

Door diverse kamerleden benoemd: de babysterfte moet verder omlaag. Minister de Jonge benadrukte het belang van de eerste 1000 dagen. De SP stelde vragen over de ziekenhuiscapaciteit en suggereerde dat deze problematiek de oorzaak was van de stagnerende sterftecijfers. Minister Bruins verwees naar het statement van CPZ waaruit bleek dat een causaal verband tussen de ziekenhuiscapaciteit en sterftecijfers nu niet kan worden gelegd. De minister meldde dat de oorzaken van de stagnatie van de babysterfte zullen worden onderzocht door het RIVM. De onderzoeksresultaten zullen na de zomer van 2020 worden gepresenteerd.

Acute verloskunde in de houtskoolschets

Na o.a. vragen van het CDA beloofde minister Bruins om acute verloskunde mee te nemen in de houtskoolschets acute zorg. In deze schets zal de minister een visie verwoorden zodat de basis “op orde is” en er sprake blijft van een duurzaam landelijk dekkend spoedzorgnetwerk zodat iedereen dag en nacht verzekerd blijft van acute zorg.

Bewindslieden beloven een visie op geboortezorg waar prenatale screening deel van uitmaakt.

Verschillende partijen pleitten voor een helicopterview op prenatale screening in relatie tot integrale geboortezorg. Partijen benoemden het belang van een duidelijke en samenhangende verkenning en inbedding van screening in de integrale geboortezorg. Staatssecretaris Blokhuis beloofde een integrale visie op geboortezorg inclusief prenatale screening: ook in 2020.

Eigen betalingen op poliklinische bevalling zonder indicatie

Diverse kamerleden drongen aan op het afschaffen van de eigen betaling op de poliklinische bevalling zonder medische indicatie. Minister Bruins heeft een brief over de effecten van de eigen betalingen toegezegd.

Integrale geboortezorg is niet hetzelfde als integrale bekostiging

In het debat liepen de issues over integrale geboortezorg en integrale bekostiging meer dan eens door elkaar. De VVD benadrukte het belang van ‘de zwangere vrouw centraal’. Voor het aanwezige publiek werd helder dat de geboortezorg duidelijker moet maken dat geboortezorgprofessionals meer en meer integraal samenwerken, sámen om de zwangere vrouw heen staan, maar dat dat niet perse betekent dat daar een integrale bekostiging onderligt. Minister Bruins gaf aan dat verloskundig samenwerkingsverbanden volop werken aan integrale zorg en dat in 2020 een evaluatie van de zorgstandaard Integrale Geboortezorg zal plaatsvinden. De NZa en het RIVM zullen in 2020 de beleidsregeling Integrale Bekostiging evalueren. En dat zijn dus twee verschillende evaluaties.

Tot slot

Voor het komende jaar staan een houtskoolschets, een integrale visie, een brief eigen betalingen, een onderzoek RIVM en meerdere evaluaties op de agenda. 2020 wordt een belangrijk jaar.


Lees ook

3 juni 2024
Cliëntparticipatie

Aanvraag nieuw advies Vitamine K

Staatssecretaris Van Ooijen heeft de Gezondheidsraad gevraagd opnieuw te bezien wat de beste toedieningsvorm zou zijn van vitamine K bij...
8 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Kamerbrief stand van zaken landelijke geboortezorg voorjaar 2024

Minister Dijkstra van Medische Zorg heeft op 22 april de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken in de...
1 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Minister van VWS informeert Kamer over voortgang IZA en IZA-congres

In de brief geeft minister Helder aan dat het congres het succes van het IZA illustreert. Volgens de ministers gaat...