Brief CPZ aan kamerleden: svz rond zwangerschap en geboorte

25 november 2019

Het CPZ heeft input gestuurd naar de Tweede Kamer over de stand van zaken rond zwangerschap en geboorte.

In de brief zoomen we in op de noodzaak van verdere daling van de perinatale sterfte, verbetering van kwaliteit, juiste zorg op de juiste plek en verbinding met het sociale domein. Ook uiten we onze zorgen over de capaciteitsproblematiek, de randvoorwaarden voor de implementatie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg en de balans tussen investeringen prenatale screening enerzijds en reguliere geboortezorg anderzijds.

Naar aanleiding van eerdere berichtgeving in het nieuws over dit onderwerp publiceerde CPZ op 21 november een statement. Lees het hier.


Lees ook

8 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Kamerbrief stand van zaken landelijke geboortezorg voorjaar 2024

Minister Dijkstra van Medische Zorg heeft op 22 april de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken in de...
1 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Minister van VWS informeert Kamer over voortgang IZA en IZA-congres

In de brief geeft minister Helder aan dat het congres het succes van het IZA illustreert. Volgens de ministers gaat...
14 maart 2024
CPZ algemeen nieuws

Update stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s)

Maandag 29 april 2024 wordt de subsidieaanvraag voor het stimuleringsprogramma versterking VSV's opengesteld. In dit bericht informeren wij jullie over de voortgang.