Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeeld

Format Geboortezorgplan

Format Geboortezorgplan In de zorgstandaard integrale geboortezorg staat beschreven dat elke zwangere een individueel geboortezorgplan opstelt in samenwerking met de…
Praktijkvoorbeeld

Reglement Moederraad Geboortehart in Hoorn

Reglement Moederraad Geboortehart in Hoorn Dit reglement is opgesteld en beschikbaar gesteld door de moederraad van Geboortehart in Hoorn.  Reglement…
Praktijkvoorbeeld

Lijst ter inspiratie voor zwangeren voor geboortezorgplan – Geboortebeweging

Lijst ter inspiratie voor zwangeren voor geboortezorgplan – Geboortebeweging Een geboorteplan is een document waarin de zwangere haar wensen en verwachtingen…
Praktijkvoorbeeld

Bedrijfsplan moederraad IGO Geboortehart

Bedrijfsplan implementatie moederraad IGO Geboortehart (Incl. begroting) Integrale Geboortezorg Organisatie Geboortehart beschrijft in dit bedrijfsplan hoe te komen tot een…
Praktijkvoorbeeld

Werkplan cliëntenraad IGO Qocon, 2016

Werkplan cliëntenraad IGO Qocon, 2016 In dit werkplan beschrijft Integrale Geboortezorg Organisatie QoCon de implementatie van cliëntenparticipatie. Voorbeeld werkplan cliëntenraad…
Praktijkvoorbeeld

Implementatie plan Cliëntenparticipatie Integrale geboortezorg organisatie JIJ-WIJ Helmond, 2017

Implementatie plan Cliëntenparticipatie Integrale geboortezorg organisatie JIJ-WIJ Helmond, 2017 IGO JIJ-WIJ beschrijft in dit plan de implementatie van cliëntparticipatie in…
Praktijkvoorbeeld

Projectplan implementatie moederraad DVP Rijnmond (2015)

Projectplan implementatie moederraad DVP Rijnmond (2015) Het DVP Rijnmond beschrijft in dit projectplan de stappen die gezet worden om te…
Praktijkvoorbeeld

Toestemmingsformulier cliënt

Toestemmingsformulier Alkmaar e.o. Geboortezorg Almaar e.o. gebruikt dit formulier om toestemming van de cliënt/patiënt te vragen bij aanvang van het zorgtraject….
Praktijkvoorbeeld

Handreiking implementatie cliëntparticipatie

Handreiking implementatie cliëntparticipatie voor organisatie VSV/IGO – cliënt- en moederraden In deze handreiking worden de basisprincipes beschreven van cliëntparticipatie ten…
Praktijkvoorbeeld

Hulpmiddelen samen beslissen PFNL

Hulpmiddelen van de Patientenfederatie Nederland in het kader van samen beslissen De patiëntenfederatie stelt in het kader van samen beslissen…
Praktijkvoorbeeld

Samen beslissen bij EVAA

Document ‘samen beslissen’ van EVAA EVAA stelt hun basisdocument voor het element gezamenlijke besluitvorming, bejegening en informed consent voor implementatie…
Praktijkvoorbeeld

Voorbeeld van een geboortezorgplan in kader model2move Amsterdam 2010

Voorbeeld van een geboortezorgplan in kader model2move Amsterdam 2010 Voorbeeld van een geboortezorgplan in kader model2move Amsterdam 2010 Voorbeeld geboortzorgplan
Praktijkvoorbeeld

Stappenplan implementatie samen beslissen

Stappenplan implementatie samen beslissen Hier vindt u een stappenplan dat kan helpen bij de implementatie van samen beslissen. Het stappenplan…
Praktijkvoorbeeld

Geboortezorgplan van EVAA

Geboortezorgplan van EVAA EVAA deelt hun Geboortezorgplan voor implementatie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg met het veld. Geboortezorgplan
Praktijkvoorbeeld

Cliëntparticipatie opzetten

Cliëntparticipatie opzetten Cliëntenparticipatie VSV’s: Zaanstreek en Noord KennemerlandProjectleiding: Ruth Evers (jan – april 2016) en Else Vooijs (mei 2016 –…
Praktijkvoorbeeld

Leerervaringen stichting ouderplatform Nona

Leerervaringen stichting ouderplatform Nona In dit document wordt weergegeven hoe stichitng ouderplatform Nona tot stand is gekomen en wat leerervaringen…
Praktijkvoorbeeld

Websites met informatie over pijnbestrijding

Websites met informatie over pijnbestrijding Hieronder vind je links naar websites van  met daarop relevante informatie over pijnbestrijding.   Patiëntenvoorlichting gepubliceerd door…
Praktijkvoorbeeld

De 4 grootste missers bij het opzetten van moederraden

De 4 grootste missers bij het opzetten van moederraden Een van de goede dingen van de ZIG, de nieuwe Zorgstandaard…
Praktijkvoorbeeld

Workshop: Cliëntparticipatie

Workshop: Cliëntparticipatie Cliëntparticipatie: wat is dat eigenlijk? Welke onderdelen uit de zorgstandaard hangen samen met cliëntparticipatie? Wat moet je als geboortezorgprofessional vanuit…
Praktijkvoorbeeld

Notitie Cliëntparticipatie consortium Noord Nederland

Notitie Cliëntenparticipatie consortium ZeGNN (2015) Tijdens ProKind1 (periode 2012-2016) heeft een werkgroep binnen het consortium zich beziggehouden met het ontwikkelen…