Werkplan cliëntenraad IGO Qocon, 2016

In dit werkplan beschrijft Integrale Geboortezorg Organisatie QoCon de implementatie van cliëntenparticipatie.