Notitie Cliëntenparticipatie consortium ZeGNN (2015)


Tijdens ProKind1 (periode 2012-2016) heeft een werkgroep binnen het consortium zich beziggehouden met het ontwikkelen van een plan van aanpak voor het opzetten van de cliëntenparticipatie. De volgende onderdelen komen hierin aan bod: participatie in de spreekkamer, vragenlijsten voor het meten van tevredenheid, focusgroepen/spiegelgesprekken en moederraad. Deze notitie is beschikbaar gesteld door het Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord Nederland