De 4 grootste missers bij het opzetten van moederraden

Een van de goede dingen van de ZIG, de nieuwe Zorgstandaard Integrale Geboortezorg, is dat het aangeeft dat er in de geboortezorgorganisaties samengewerkt wordt met een adviesraad van cliënten. En dan wordt specifiek genoemd dat met deze adviesraad het kwaliteitsjaarverslag en de beleidsplannen worden besproken. Dat is niet niks! Hieruit blijkt dat cliëntparticipatie op een serieus niveau wordt ingestoken, namelijk op trede 3 van de participatieladder (zie verder). Dit is de intentie, de wens. Nu de praktijk nog…. Want dit is voor Nederland nog toekomstmuziek! Ben jij als zwangere wel eens gevraagd om na te denken om in een moederraad, zo’n adviesraad plaats te nemen? Of denken jullie er als Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) over? Of als verloskundige zorggroep? Hier de top 4 van grootste missers en bijbehorende tips.