Home Samen beslissen bij EVAA

Document ‘samen beslissen’ van EVAA

EVAA stelt hun basisdocument voor het element gezamenlijke besluitvorming, bejegening en informed consent voor implementatie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg ter beschikking van het veld.