Document ‘samen beslissen’ van EVAA

EVAA stelt hun basisdocument voor het element gezamenlijke besluitvorming, bejegening en informed consent voor implementatie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg ter beschikking van het veld.