Leerervaringen stichting ouderplatform Nona

In dit document wordt weergegeven hoe stichitng ouderplatform Nona tot stand is gekomen en wat leerervaringen zijn tav het opzetten van een Moederraad.