Home Leerervaringen stichting ouderplatf…

Leerervaringen stichting ouderplatform Nona

In dit document wordt weergegeven hoe stichitng ouderplatform Nona tot stand is gekomen en wat leerervaringen zijn tav het opzetten van een Moederraad.