Nieuwsoverzicht

Nationaal Preventieakkoord gesloten

Op 23 november jl. sloot staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid met zo n zeventig maatschappelijke organisaties en bedrijven het Nationaal Preventieakkoord. In het akkoord worden afspraken...

19

Minister Bruins heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de capaciteitsproblematiek in de geboortezorg.

Bruins heeft in deze brief aangekondigd dat het RIVM in kaart gaat brengen wat de gevoelige afdelingen zijn voor de 45-minuten-norm. Bovendien wil Bruins beter inzicht in beschikbare plekken per...

80

Franse delegatie interesse in integrale geboortezorg

Op dinsdag 11 december jl. hebben Franse onderzoekers van Irdes* een uitgebreid werkbezoek in Nederland afgelegd. In opdracht van het Franse ministerie van volksgezondheid onderzoeken zij het...

44

Nieuwe subsidieoproepen onderzoek zwangerschap en geboorte

Wil je onderzoek doen naar het verbeteren van de kwaliteit van integrale geboortezorg? Binnen het programma Zwangerschap en geboorte II van ZonMw is hiervoor een subsidieoproep opengesteld. ...

76

Constructief algemeen overleg Zwangerschap en Geboorte op 29 november jl

Donderdag 29 november vond het Algemeen Overleg Zwangerschap en Geboorte plaats. Een groot deel van het overleg ging over subsidies voor partijen die keuzehulp bij ongewenste zwangerschap...

62

Handreiking oprichten IGO in grootstedelijk gebied beschikbaar

Deze handreiking is ontwikkeld naar aanleiding van vragen die spelen bij VSV’s die overwegen om een integrale geboortezorg-organisatie (IGO) op te richten op basis van integrale bekostiging (IB)...

70

Terugblik op Congres CPZ en Perined

Op dinsdag 27 november vond het congres van CPZ en Perined plaats waarin cijfers in de geboortezorg centraal stonden. Hieronder vind je de highlights van de dag. ---- Internationale...

305

Nulmeting en tussentijdse rapportage integrale bekostiging door RIVM

Zes integrale geboortezorgorganisaties (IGO’s) hebben sinds 1 januari 2017 een integraal bekostigingscontract gesloten met zorgverzekeraars. Het RIVM monitort tot medio 2020, in opdracht van...

151

Internationale positie van Nederlandse geboortezorg is verbeterd

De op 26 november verschenen Europese perinatale sterftecijfers over 2015 (door EURO-PERISTAT) tonen aan dat de positie van Nederland ten opzichte van andere Europese landen is verbeterd. Ook de...

306

Interactieve sessie over de toolkit professionalisering VSV - 18 december van 19.30 – 21.30 uur

Er komt veel op VSV’s af, bijvoorbeeld de implementatie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg. Om dit goed te kunnen doen, hebben steeds meer VSV’s behoefte aan het verder ontwikkelen...

94
Organisatie: College Perinatale Zorg
Functie: Communicatieadviseur
Organisatie: Programma Transitie Geboortezorg - TAskforce
Functie: Communicatieadviseur
Sluiten
Home Home
Actueel
KennisbankConsortiaCPZ TaskforcePreventie
Over CPZ
Inloggen
Ik wil bijdragen:
Sluiten