Nieuwsoverzicht

Digitaal spreekuur over Kansrijke Start: meld je nu aan!

Meld je aan! Het goed kunnen bereiken en beter begeleiden van kwetsbare gezinnen is een belangrijke ambitie uit het actieprogramma Kansrijke Start. Tijdens dit digitale spreekuur lichten we...

32

‘Preconceptiezorg essentieel voor kansrijke start voor elk kind’

‘Een goede start is cruciaal voor elk mensenleven. Zo’n start vereist dat ouders gezond aan een zwangerschap beginnen.  Preconceptiezorg levert een essentiële bijdrage aan de Kansrijke Start...

108

Verbinden medisch en sociaal domein centraal op kickoff Kansrijke Start

Op donderdag 11 april deelden (potentiële) deelnemers van lokale coalities Kansrijke Start kennis, inzichten, factoren of simpelweg ingangen met elkaar. Alles om de eerste zo belangrijke 1000...

109

Beweegredenen om over te stappen op integrale bekostiging

Dinsdag 16 april zonden we een digitaal spreekuur uit waarin deelnemers online vragen konden stellen aan Jeannette van Capelleveen van Haga Juliana Geboortecentrum (Den Haag) en Marleen Berendse...

22

Laatste nieuws over indicatorenset geboortezorg 2019

Ger de Winter van Perined en Caroline van Weert van het CPZ vertelden op 25 maart jl. tijdens een digitaal spreekuur over de laatste stand van zaken van de indicatorenset. De deelnemers van het...

120

VSV formaliseren naar juridische entiteit

Het CPZ hoort steeds vaker dat VSV’s zich verder willen formaliseren en professionaliseren. In sommige gevallen leidt dit tot het oprichten van een juridische entiteit. De keuze voor het...

82

Denk mee over actualisatie samenwerkingsafspraken integrale geboortezorg (voorheen VIL)

In de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg staat: In de toekomst zal de Verloskundige Indicatielijst (VIL) door de betrokken beroepsgroepen stapsgewijs worden omgevormd naar...

110

Waarom overstappen op integrale bekostiging?

16 april: 20.15 - 21.00 Digitaal spreekuur Overstappen op integrale bekostiging: waarom zou je dat doen? Meld je hier aan (LET OP: gebruik Google Chrome als browser -> hiermee heb je de...

49

Bestuurswissel CPZ

Bestuurswissel bij het CPZ Op voordracht van Zorgverzekeraars Nederland maakt Joris Ament per 20 maart jl. deel uit van het bestuur van het...

50

Crashcourse geboortezorg voor gemeenten op kick off Kansrijke Start

De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een optimale kans op een goede en gezonde toekomst. Nog teveel kinderen hebben geen goede start. Het goed kunnen bereiken en beter begeleiden...

222
Home Home
Actueel
KennisbankConsortiaCPZ TaskforcePreventie
Over CPZ
Inloggen
Ik wil bijdragen:
Sluiten