Leertraject Sociale geboortezorg in het ziekenhuis (en eruit!)

18 april 2024

Verschillende samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen, eerstelijnsverloskundigen, jeugdgezondheidszorg, kraamzorgverleners en instanties binnen het sociaal domein zetten zich in voor integrale zorg en ondersteuning voor (aanstaande) gezinnen die sociaal kwetsbaar zijn, met als uitgangspunt ‘de Juiste Zorg op de Juiste Plek’. Deze zorg wordt geleverd daar waar nodig in het ziekenhuis, en waar mogelijk daarbuiten om zo effectief mogelijk aan de behoeften van (aanstaande) gezinnen te voldoen.

Het landelijk leertraject Sociale geboortezorg in het ziekenhuis (en eruit!) helpt om zeven van deze samenwerkingsverbanden te ondersteunen met het duurzaam verankeren van hun samenwerking door middel van individuele ondersteuning, landelijke inzet om structurele knelpunten te agenderen en kennis te delen.

Voor het ‘leertraject Sociale Geboortezorg Ziekenhuis’ hebben we op Kennisnetgeboortezorg.nl een speciale pagina gemaakt waar we deze initiatieven delen.

Op de pagina van het leertraject vind je onder andere de factsheet ‘Huilen in de juiste richting’ welke tot stand is gekomen dankzij een samenwerking tussen een ziekenhuis – jeugdgezondheidszorg en huisartsen. Deze factsheet heeft als doel om gezinnen op een effectievere manier te ondersteunen en om te voorkomen dat problemen escaleren, waardoor mogelijk een grotere inzet van professionals, ook vanuit het ziekenhuis, vereist is.


Lees ook

13 mei 2024
Kansrijke Start

Webinar (Hoe) Stel jij de vraag: Wil je het komend jaar zwanger worden?

Op 19 juni nodigen we je uit voor een webinar dat draait om een belangrijke vraag: "Wil jij het komende...
30 april 2024
Kansrijke Start

Stimulans beleid Rookvrije Start 2024-2025

Roken tijdens de zwangerschap verhoogt het risico op perinatale sterfte en gezondheidscomplicaties zoals miskramen, vroeggeboorten, luchtweginfecties en kanker. Een zwangerschap...
18 april 2024
Kansrijke Start

Zevende voortgangsrapportage Kansrijke Start

Op 17 april heeft staatssecretaris Van Ooijen de jaarlijkse voortgangsrapportage Kansrijke Start en de landelijke monitor van het RIVM naar...