Publiekswebsite over gezond zwanger worden

28 maart 2024

Op www.strakszwangerworden.nl staat veel informatie over belangrijke onderwerpen die met gezond zwanger worden te maken hebben. Ook kunnen mensen met een kinderwens er antwoord vinden op vragen, zoals ‘Waarom is foliumzuur zo belangrijk?’ en ‘Is blowen ook gevaarlijk als ik zwanger wil worden?’ Op de site staan verder filmpjes waarin de belangrijkste adviezen worden uitgelegd in 7 verschillende talen. Bezoekers kunnen op de site ook een korte kennisquiz doen om erachter te komen wat zij al weten over een gezonde voorbereiding op een zwangerschap.

Beeldverhaal Kelly en Karim

Voor de doelgroep migranten, laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden is het beeldverhaal over Kelly en Karim ontwikkeld. Het is een beeldverhaal in de talen Nederlands, Engels, Arabisch, Turks, Papiements, Portugees en het Surinaams. Dit beeldverhaal kan ook als eenvoudig voorlichtingsmateriaal gebruikt worden door professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn en in hun contact met cliënten. Naast een beeldverhaal vind je ook een video op de website met daarin tips van zorgverleners om gezond zwanger te worden in 7 verschillende talen.

Naar het beeldverhaal

Naar de video

Oorsprong strakszwangerworden.nl

De website www.strakszwangerworden.nl geeft stellen met een kinderwens informatie over wat ze al voor de zwangerschap kunnen doen om ervoor te zorgen dat hun kind straks een zo gezond mogelijke start krijgt. Deze informatie is ontwikkeld door 20 organisaties in en rond de geboortezorg met vertegenwoordiging van onder andere verloskundigen, huisartsen, gynaecologen, apothekers en erfelijkheidsdeskundigen. De website

Eenvoudig voorlichtingsmateriaal en beeldverhalen kunnen professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn en de gemeente inzetten in hun contact met migranten, laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Wachtkamerschermen

Om de website onder de aandacht te brengen van stellen met een zwangerschapswens zijn wachtkamerschermen ontwikkeld. Deze wachtkamerschermen kunnen ingezet worden bij huisartsen, eerstlijnsverloskundigen, gemeentehuizen, GGD consultatiebureau’s, ziekenhuizen etc. Je kunt ze hieronder downloaden:

Deze website is in 2012 ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport door het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM (het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in samenwerking met diverse organisaties en beroepsverenigingen in en rond de geboortezorg. Het CPZ heeft het beheer van de website enkele jaren geleden overgenomen van de RIVM.


Lees ook

18 april 2024
Kansrijke Start

Zevende voortgangsrapportage Kansrijke Start

Op 17 april heeft staatssecretaris Van Ooijen de jaarlijkse voortgangsrapportage Kansrijke Start en de landelijke monitor van het RIVM naar...
18 april 2024
Kansrijke Start

Leertraject Sociale geboortezorg in het ziekenhuis (en eruit!)

Verschillende samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen, eerstelijnsverloskundigen, jeugdgezondheidszorg, kraamzorgverleners en instanties binnen het sociaal domein zetten zich in voor integrale zorg en...
11 april 2024
Kansrijke Start

Terugblik ‘Regiotour 2024 Samen voor een Kansrijke Start’

De regiotour "Samen voor een Kansrijke Start" sloot afgelopen dinsdag 9 april af met een geslaagde bijeenkomst in Den Bosch,...