Zevende voortgangsrapportage Kansrijke Start

18 april 2024

Op 17 april heeft staatssecretaris Van Ooijen de jaarlijkse voortgangsrapportage Kansrijke Start en de landelijke monitor van het RIVM naar de Tweede Kamer gestuurd. De monitor van 2023 laat zien dat de Kansrijke Start-beweging verder is gegroeid en dat steeds meer gemeenten en professionals samenwerken in lokale en regionale coalities Kansrijke Start, waardoor ze snel naar elkaar kunnen doorverwijzen. Dit is belangrijk om problemen vroeg te signaleren en (aanstaande) ouders te kunnen ondersteunen. Ook de beschikbaarheid van interventies en zorgaanbod voor een Kansrijke Start is toegenomen. Het is nu nog niet duidelijk of de gezondheid van kinderen door het actieprogramma Kansrijke Start verbetert. Gezondheid hangt van veel zaken af en het kost tijd voordat maatregelen effect hebben en zichtbaar zijn.

De komende periode zal er volop worden voortgezet met het versterken, uitbreiden en verankeren van de lokale ketenaanpak Kansrijke Start. Het actieprogramma Kansrijke Start wil bereiken dat aanstaande ouders een weloverwogen keuze kunnen maken om een kind te krijgen, gezond zwanger worden, dat kinderen zo gezond mogelijk geboren worden en dat ouders voldoende steun en mogelijkheden hebben om hun kind gezond en kansrijk op te laten groeien. Zodat zij de best mogelijke kansen krijgen op school, op de arbeidsmarkt en in de maatschappij.

De ambitie is dat in elke gemeente structureel een lokale Kansrijke Start-aanpak komt (inclusief de inzet van interventies), zodat (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie tijdig de juiste zorg en ondersteuning ontvangen, aansluitend op hun hulpbehoefte.

In deze zevende voortgangsrapportage worden de resultaten van de vijfde landelijke monitor Kansrijke Start van het RIVM gepresenteerd (zie de monitor Kansrijke Start 2023) en wordt de stand van zaken van alle acties uit het actieprogramma beschreven. Tot slot is nog een korte vooruitblik toegevoegd. De voortgangsrapportage en monitor verschijnen gelijktijdig met de voortgangsbrief en de monitor onbedoelde zwangerschappen, vanwege de inhoudelijke samenhang tussen de aanpakken en het gedeelde doel om onbedoelde zwangerschappen te voorkomen.

Gelijktijdig met de monitor Kansrijke Start 2023 is ook het rapport van de monitor Onbedoelde Zwangerschappen verschenen.


Lees ook

13 mei 2024
Kansrijke Start

Webinar (Hoe) Stel jij de vraag: Wil je het komend jaar zwanger worden?

Op 19 juni nodigen we je uit voor een webinar dat draait om een belangrijke vraag: "Wil jij het komende...
30 april 2024
Kansrijke Start

Stimulans beleid Rookvrije Start 2024-2025

Roken tijdens de zwangerschap verhoogt het risico op perinatale sterfte en gezondheidscomplicaties zoals miskramen, vroeggeboorten, luchtweginfecties en kanker. Een zwangerschap...
18 april 2024
Kansrijke Start

Leertraject Sociale geboortezorg in het ziekenhuis (en eruit!)

Verschillende samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen, eerstelijnsverloskundigen, jeugdgezondheidszorg, kraamzorgverleners en instanties binnen het sociaal domein zetten zich in voor integrale zorg en...