Factsheet Kansrijke Start voor de huisartsenpraktijk

27 maart 2024

Huisartsen spelen een belangrijke rol bij het signaleren van kwetsbare situaties binnen (aanstaande) gezinnen. Omdat ze vaak de eerste medische professionals zijn waarmee (aanstaande) gezinnen in contact komen, hebben ze een unieke kans om problemen te identificeren en de nodige ondersteuning te bieden of door te verwijzen naar gespecialiseerde hulpverleners. Door vroegsignalering en een adequate overdracht aan geboortezorgpartners, de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) of het sociaal domein kan de benodigde hulp op tijd worden ingezet, wat de kansen op een goede start voor een kind vergroot.

De factsheet Kansrijke Start* voor de Huisartsenpraktijk is een waardevol hulpmiddel en staat boordevol kennis over de eerste 1000 dagen, informatie over het aanbod in het medisch-sociaal domein, praktische tools voor de huisartsenpraktijk en praktijkvoorbeelden van collega’s en biedt de huisarts handelingsopties bij (aanstaande) gezinnen in kwetsbare omstandigheden.

*Kansrijke Start is een landelijk actieprogramma waarin gemeenten en het Rijk samen met medewerkers van wijkteams, welzijnswerk, volwassen-ggz, geboorte- en jeugdgezondheidszorg, werken aan een kansrijke start voor zoveel mogelijk kinderen.


Lees ook

2 juli 2024
Cliëntparticipatie

Strong Babies reikt Jonge Onderzoekers beurs uit voor gelijke kansen in de geboortezorg

Komend najaar 2024 reikt Strong Babies de Jonge Onderzoekers beurs uit voor onderzoek gericht op het bestrijden van kansongelijkheid in...
19 juni 2024
Kansrijke Start

Terugblik webinar (Hoe) Stel jij de vraag: Wil je het komend jaar zwanger worden?

Vanuit het actieprogramma Kanstijke Start is het de ambitie om het gesprek over Gezond Zwanger Worden bij iedereen in de...
13 juni 2024
Kansrijke Start

Verwijs (aanstaande) ouders naar ZwangerWijzer

ZwangerWijzer helpt mensen met een kinderwens bij de voorbereiding van de zwangerschap. Door het invullen van de online vragenlijst kunnen...