Factsheet Kansrijke Start voor de huisartsenpraktijk

27 maart 2024

Huisartsen spelen een belangrijke rol bij het signaleren van kwetsbare situaties binnen (aanstaande) gezinnen. Omdat ze vaak de eerste medische professionals zijn waarmee (aanstaande) gezinnen in contact komen, hebben ze een unieke kans om problemen te identificeren en de nodige ondersteuning te bieden of door te verwijzen naar gespecialiseerde hulpverleners. Door vroegsignalering en een adequate overdracht aan geboortezorgpartners, de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) of het sociaal domein kan de benodigde hulp op tijd worden ingezet, wat de kansen op een goede start voor een kind vergroot.

De factsheet Kansrijke Start* voor de Huisartsenpraktijk is een waardevol hulpmiddel en staat boordevol kennis over de eerste 1000 dagen, informatie over het aanbod in het medisch-sociaal domein, praktische tools voor de huisartsenpraktijk en praktijkvoorbeelden van collega’s en biedt de huisarts handelingsopties bij (aanstaande) gezinnen in kwetsbare omstandigheden.

*Kansrijke Start is een landelijk actieprogramma waarin gemeenten en het Rijk samen met medewerkers van wijkteams, welzijnswerk, volwassen-ggz, geboorte- en jeugdgezondheidszorg, werken aan een kansrijke start voor zoveel mogelijk kinderen.


Lees ook

18 april 2024
Kansrijke Start

Zevende voortgangsrapportage Kansrijke Start

Op 17 april heeft staatssecretaris Van Ooijen de jaarlijkse voortgangsrapportage Kansrijke Start en de landelijke monitor van het RIVM naar...
18 april 2024
Kansrijke Start

Leertraject Sociale geboortezorg in het ziekenhuis (en eruit!)

Verschillende samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen, eerstelijnsverloskundigen, jeugdgezondheidszorg, kraamzorgverleners en instanties binnen het sociaal domein zetten zich in voor integrale zorg en...
11 april 2024
Kansrijke Start

Terugblik ‘Regiotour 2024 Samen voor een Kansrijke Start’

De regiotour "Samen voor een Kansrijke Start" sloot afgelopen dinsdag 9 april af met een geslaagde bijeenkomst in Den Bosch,...