Regiotour 2024 ‘Samen voor een Kansrijke Start’

21 februari 2024

De regiotour ‘Samen voor een Kansrijke Start’ in 2023 was een succes waarop we veel enthousiaste reacties kregen! Het CPZ organiseert daarom opnieuw dit jaar een regiotour met op verschillende locaties in het land bijeenkomsten. Het doel van dit evenement is om elkaar te ontmoeten, kennis te delen, gezamenlijk te leren, inspiratie op te doen over samenwerking en praktische handvatten te verwerven. De bijeenkomsten zijn bestemd voor professionals binnen het geboortezorgveld en het jeugd- en sociaal domein.

Wat gaan we doen?

Tijdens de bijeenkomsten in Den Haag, Deventer en ‘s-Hertogenbosch word je op de hoogte gebracht van de meest recente ontwikkelingen binnen het landelijke actieprogramma Kansrijke Start. We zullen ingaan op het bevorderen van een Rookvrije en Alcoholvrije Start, en waarom taal van onschatbare waarde is tijdens de zwangerschap. Verder bieden we de kans om deel te nemen aan de boeiende workshop ‘Luisteren’, onder leiding van Henk Timmermans en we horen meer over de voortgang van de Complete studie, wat is de stand van zaken nu? Ben je professional in de geboortezorg meld je dan vooral aan!

  • Taskforce Rookvrije Start (Clasien van der Houwen/Linda de Boer-Hendriks) Tabaksrook heeft erg schadelijke gevolgen voor jonge kinderen en baby’s, zelfs als die nog in de buik zitten. Meer dan één miljoen ouders van thuiswonende kinderen roken. De hulp vanuit de geboorte- en jeugdgezondheidzorg is hard nodig. De taskforce helpt zorgprofessionals hun kennis en vaardigheden verder te verbeteren om gesprekken over roken te voeren.
  • Taskforce Alcoholvrije Start (Marianne Nieuwenhuijze) De Taskforce zet zich in om zorgprofessionals in en rondom de geboortezorg te ondersteunen in het gesprek over alcohol met (aanstaande) ouders, zodat alle zorgprofessionals hetzelfde advies uitdragen, namelijk de nulnorm.
  • Taalschatten: (Jolein Klaver) De missie van Taalschatten is om met een structurele aanpak ervoor te zorgen dat alle 170.000 kinderen die jaarlijks worden geboren, op het juiste taalniveau aan de basisschool beginnen. Juist in de eerste jaren is het heel haalbaar om alle ouders te bereiken. Als zorgprofessional in de geboortezorg kun je een belangrijke rol spelen om ervoor te zorgen dat alle kinderen op het juiste taalniveau aan de basisschool beginnen.
  •  Workshop ‘Luisteren’: (Henk Timmerman) Als jij wilt groeien in (samenwerkings-)relaties en prestaties, dan is het beste wat je kunt doen: ‘investeren in je luisteren’. In deze workshop leer je (nog) beter luisteren naar jezelf, om zo beter te kunnen luisteren naar een ander. Je ontdekt wat jou in de weg zit om echt open te staan voor die ander.
  • Complete-studie: Babs van de Veen komt vertellen wat de stand van zaken is in deze studie. De complete-studie is een 4 jaar durende studie naar de samenwerking tussen de geboortezorg enerzijds en de jeugdgezondheidszorg anderzijds. De studie heeft aansluiting bij het CPZ, Kansrijke Start en het NCJ, ACTIZ en GGD GHOR.
  • Vanuit het landelijke actieprogramma Kansrijke Start zal Veerle Dijkers-Takes aanwezig zijn bij de Regiotour en vertellen hoe zij zich inzet om professionals meer te betrekken bij Kansrijke Start.

Uiteraard maken wij graag van de gelegenheid gebruik om de behoefte in het veld op te halen; daarnaast horen we graag van de deelnemers waar behoefte is aan ondersteuning in de samenwerking vanuit de geboortezorg met het sociaal domein. Waar kunnen wij als CPZ de VSV’s ondersteunen als het de samenwerking tussen Geboortezorg en JGZ betreft? 

We hopen je te ontmoeten in Den Haag, Deventer of ‘s-Hertogenbosch!

Inloop is vanaf 17:00 uur. We zorgen dat soep en een broodje klaarstaan zodat we om 17:30 uur kunnen starten met het programma.


Voor wie?

Professionals uit de geboortezorg en het sociaal domein zoals jeugdverpleegkundigen, kraamverzorgenden, gemeentelijke beleidsadviseurs, verloskundigen, gynaecologen.

Aanmelden

Sprekers

Clasien van der Houwen is gynaecoloog en voorzitter van de Taskforce Rookvrije Start bij het Trimbos Instituut. Alle zorgprofessionals – van fertiliteitsverpleegkundige tot jeugdarts – slaan de handen ineen om elk kind een rookvrije start te geven. Ze werken samen in de Taskforce Rookvrije Start. Het doel van de Taskforce is dat (aanstaande) ouders stoppen met roken en rookvrij blijven. De Taskforce is onderdeel van het Trimbos-instituut en bevordert multidisciplinaire zorg, agendeert het onderwerp en verbetert kennis van professionals en publiek.

Linda de Boer-Hendriks is een gekwalificeerde Stoppen met roken coach, met aantekening ‘EXTRA’ om stellen met kinderwens of zwangere vrouwen /en/of partners, specifiek te begeleiden. Zij is een Vrijgevestigde SMR-zorgverlener bij Aesculaap Medische Assistentie in Ohé en Laak. En is ook een van de coaches verbonden aan Telefonische Coaching Rookvrije Ouders. Zij geeft stoppen met roken begeleidingen die intensiever zijn. Daarbij extra aandacht voor het leren van veranderen van gedrag met betrekking tot tabaks- en nicotineverslaving. In context met de mens achter de roker. Linda is ook enthousiast lid van de Landelijke Coalitie Kansrijke Start.

Henk Timmerman is onderzoeker en trainer. Hij luistert naar wat er bij je leeft en geeft dit aan je terug. Zo ontdek je in het contact met hem wat je werkelijk beweegt. Dat is nodig volgens Henk: ‘Als je weet wat je motiveert, dan kun je zoveel voor jezelf en anderen betekenen!’ Alles wat Henk doet is er daarom op gericht jou dichter bij jezelf te brengen, zodat je ook dichter bij de mensen met wie je werkt kunt komen.

Veerle Dijkers-Takes is beleidsmedewerker bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport én eerstelijns verloskundige. Zij zet ze zich in om een slag te slaan tussen een kansrijke start voor ieder kind, en wat de professional nodig heeft om dat te bereiken. De ontwikkeling van een multidisciplinaire bijscholing rondom de basiskennis van Kansrijke Start is daar een voorbeeld van. Je hoort er meer over tijdens de Regiotour.

Jolein Klaver werkt sinds de start bij het programma Taalschatten en heeft de hele pilot-periode samen met Laurentien gecoördineerd. Financieel ondersteund door VWS en de Bernhard van Leer Foundation wordt Taalschatten nu landelijk uitgerold. Taalschatten is onderdeel van Number 5 Foundation de stichting van Laurentien en Constatijn van Oranje. Jolein houdt zich dagelijks bezig met het blijvend verbinden van alle kernpartners van Taalschatten om de missie van Taalschatten te realiseren: Alle kinderen op het juiste taalniveau als ze naar de basisschool gaan.

Accreditatie

Er is accreditatie toegekend voor de volgende beroepsgroepen:

KNOV, NVOG, V&VN en KCKZ


Lees ook

22 februari 2024
Kwaliteit

Webinar triage in de geboortezorg

Dinsdagmiddag 19 maart organiseert het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...
22 februari 2024
Kwaliteit

Verbeteringen werkproces PREM

Sinds 1 januari 2023 zijn we in de geboortezorg cliëntervaringen op een nieuwe, betere manier gaan meten. Inmiddels zijn we...
22 februari 2024
Zorgstandaard

Consultatie conceptversie ZIG 2.0 van start

Op 9 februari 2024 heeft het College Perinatale Zorg de conceptversie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg 2.0 ter consultatie aangeboden...