Terugblik ‘Regiotour 2024 Samen voor een Kansrijke Start’

11 april 2024

De regiotour “Samen voor een Kansrijke Start” sloot afgelopen dinsdag 9 april af met een geslaagde bijeenkomst in Den Bosch, waar een divers publiek van o.a. verloskundigen, jeugdverpleegkundigen, kraamverzorgenden, beleidsmakers met elkaar in gesprek gingen. Het was een inspirerende avond waarin we de invloed van alcohol op een ongeboren kind bespraken en het belang van vroeg taalgebruik werd benadrukt: begin al vanaf de 20e week van de zwangerschap met praten. Henk Timmerman heeft ons laten zien hoe we echt kunnen luisteren, en daarnaast zijn we bijgepraat over de COMPLETE-studie en het actieprogramma Kansrijke Start. We kunnen terugkijken op drie waardevolle bijeenkomsten waar professionals in de geboortezorg met elkaar in gesprek zijn gegaan, ervaringen hebben gedeeld en elkaar hebben geïnspireerd. Samen kunnen we ons blijven inzetten voor een gezonde en kansrijke start voor elk kind.

Tijdens de bijeenkomsten in Den Haag, Deventer en ‘s-Hertogenbosch werd je op de hoogte gebracht van de meest recente ontwikkelingen binnen het landelijke actieprogramma Kansrijke Start. We zijn ingegaan op het bevorderen van een Rookvrije en Alcoholvrije Start, en waarom taal van onschatbare waarde is tijdens de zwangerschap. Verder kon je deelnemen aan de boeiende workshop ‘Luisteren’, onder leiding van Henk Timmerman en we hebben we meer gehoord over de voortgang van de Complete studie, wat is de stand van zaken nu?

  • Taskforce Rookvrije Start (Clasien van der Houwen/Linda de Boer-Hendriks/Marianne Nieuwenhuijze) Tabaksrook heeft schadelijke gevolgen voor jonge kinderen en baby’s, zelfs als die nog in de buik zitten. Meer dan één miljoen ouders van thuiswonende kinderen roken. De hulp vanuit de geboorte- en jeugdgezondheidzorg is hard nodig. De taskforce helpt zorgprofessionals hun kennis en vaardigheden verder te verbeteren om gesprekken over roken te voeren.
  • Taskforce Alcoholvrije Start (Marianne Nieuwenhuijze) De Taskforce zet zich in om zorgprofessionals in en rondom de geboortezorg te ondersteunen in het gesprek over alcohol met (aanstaande) ouders, zodat alle zorgprofessionals hetzelfde advies uitdragen, namelijk de nulnorm.
  • Taalschatten: (Jolein Klaver) De missie van Taalschatten is om met een structurele aanpak ervoor te zorgen dat alle 170.000 kinderen die jaarlijks worden geboren, op het juiste taalniveau aan de basisschool beginnen. Juist in de eerste jaren is het heel haalbaar om alle ouders te bereiken. Als zorgprofessional in de geboortezorg kun je een belangrijke rol spelen om ervoor te zorgen dat alle kinderen op het juiste taalniveau aan de basisschool beginnen.
  •  Workshop ‘Luisteren’: (Henk Timmerman) Als jij wilt groeien in (samenwerkings-)relaties en prestaties, dan is het beste wat je kunt doen: ‘investeren in je luisteren’. In deze workshop leer je (nog) beter luisteren naar jezelf, om zo beter te kunnen luisteren naar een ander. Je ontdekt wat jou in de weg zit om echt open te staan voor die ander.
  • Complete-studie: (Babs van der Kooy/Anne Hermans) Wat is de stand van zaken van de Complete-studie? De complete-studie is een 4 jaar durende studie naar de samenwerking tussen de geboortezorg enerzijds en de jeugdgezondheidszorg anderzijds. De studie heeft aansluiting bij het CPZ, Kansrijke Start en het NCJ, ACTIZ en GGD GHOR.
  • Vanuit het landelijke actieprogramma Kansrijke Start was Veerle Dijkers-Takes aanwezig zijn bij de Regiotour en vertellen hoe zij zich inzet om professionals meer te betrekken bij Kansrijke Start.


Sprekers en presentaties

Clasien van der Houwen is gynaecoloog en voorzitter van de Taskforce Rookvrije Start bij het Trimbos Instituut. Alle zorgprofessionals – van fertiliteitsverpleegkundige tot jeugdarts – slaan de handen ineen om elk kind een rookvrije start te geven. Ze werken samen in de Taskforce Rookvrije Start. Het doel van de Taskforce is dat (aanstaande) ouders stoppen met roken en rookvrij blijven. De Taskforce is onderdeel van het Trimbos-instituut en bevordert multidisciplinaire zorg, agendeert het onderwerp en verbetert kennis van professionals en publiek.

Linda de Boer-Hendriks is een gekwalificeerde Stoppen met roken coach, met aantekening ‘EXTRA’ om stellen met kinderwens of zwangere vrouwen /en/of partners, specifiek te begeleiden. Zij is een Vrijgevestigde SMR-zorgverlener bij Aesculaap Medische Assistentie in Ohé en Laak. En is ook een van de coaches verbonden aan Telefonische Coaching Rookvrije Ouders. Zij geeft stoppen met roken begeleidingen die intensiever zijn. Daarbij extra aandacht voor het leren van veranderen van gedrag met betrekking tot tabaks- en nicotineverslaving. In context met de mens achter de roker. Linda is ook enthousiast lid van de Landelijke Coalitie Kansrijke Start.

Henk Timmerman is onderzoeker en trainer. Hij luistert naar wat er bij je leeft en geeft dit aan je terug. Zo ontdek je in het contact met hem wat je werkelijk beweegt. Dat is nodig volgens Henk: ‘Als je weet wat je motiveert, dan kun je zoveel voor jezelf en anderen betekenen!’ Alles wat Henk doet is er daarom op gericht jou dichter bij jezelf te brengen, zodat je ook dichter bij de mensen met wie je werkt kunt komen.

Veerle Dijkers-Takes is beleidsmedewerker bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport én eerstelijns verloskundige. Zij zet zich in om een slag te slaan tussen een kansrijke start voor ieder kind, en wat de professional nodig heeft om dat te bereiken. De ontwikkeling van een multidisciplinaire bijscholing rondom de basiskennis van Kansrijke Start is daar een voorbeeld van.

Jolein Klaver werkt sinds de start bij het programma Taalschatten en heeft de hele pilot-periode samen met Laurentien gecoördineerd. Financieel ondersteund door VWS en de Bernhard van Leer Foundation wordt Taalschatten nu landelijk uitgerold. Taalschatten is onderdeel van Number 5 Foundation de stichting van Laurentien en Constatijn van Oranje. Jolein houdt zich dagelijks bezig met het blijvend verbinden van alle kernpartners van Taalschatten om de missie van Taalschatten te realiseren: Alle kinderen op het juiste taalniveau als ze naar de basisschool gaan.

Anne Hermans is promovendus bij de COMPLETE studie onder leiding van dr. Babs van der Kooy en prof. Dr. Arie Franx.

Marianne Nieuwenhuijze is voorzitter van de Taskforce Alcoholvrije Start van het Trimbos Instituut. In deze taskforce werken zorgprofessionals – van kraamverzorgende tot fertiliteitsarts – samen aan het verspreiden van kennis over hoe elk kind een alcoholvrije omgeving te geven. We brengen het onderwerp breed onder de aandacht en ontwikkelen kennis en handvatten om zorgprofessionals en aanstaande / jonge ouders te ondersteunen.


Lees ook

13 juni 2024
Kansrijke Start

Verwijs (aanstaande) ouders naar ZwangerWijzer

ZwangerWijzer helpt mensen met een kinderwens bij de voorbereiding van de zwangerschap. Door het invullen van de online vragenlijst kunnen...
6 juni 2024
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start mei – de landelijke conferentie en de Week van Gezond Zwanger Worden komen eraan!

In deze nieuwsbrief word je uitgenodigd voor de 6e landelijke conferentie Kansrijke Start en wordt het dagprogramma gedeeld. Nog niet aangemeld...
6 juni 2024
Kansrijke Start

Webinar Gezond Zwanger Worden 19 juni: (Hoe) Stel jij de vraag: Wil je het komend jaar zwanger worden?

Over het webinar Aanmelden Over de sprekers Over het webinar: Het maken van gezonde en bewuste keuzes met betrekking tot...