Home Politieke Agenda

Politieke Agenda

In de politieke agenda houden we de voor de geboortezorg belangrijke politieke agenda bij. De belangrijkste Haagse brieven, onderzoeken en rapporten vind je in de politieke monitor.

3-5 november (week 45)
Opgeschoven
 Plenaire behandeling ontwerpbegroting VWS 2021Stukken
Van de Berg (CDA) en Jansen (PVV) zijn rapporteur
9 november10.00 – 14.30 uurAO Medisch specialistische zorg / ziekenhuiszorg / patiëntveiligheid / medisch beroepsgeheim /medisch tuchtrecht/ kwaliteitszorgAgenda
12 november10.00 – 14.30 uurAO Arbeidsmarktbeleid in de zorgAgenda
18 november13.30 – 19.00 uurAO Medisch zorglandschap / Juiste zorg op de juiste plek / eigen bijdragen in de zorg / ziekenhuisfaillissementenAgenda
3 december10.00 – 14.30 uurAO Preventie (medische, leefstijl en infectiepreventie) + (evt. verslavingszorg/ drugsbeleid)Agenda
9 december10.00 – 14.30 uurAO Governance in de zorgsector / Inspectie IGJ / patiënten en cliënten rechten / ZorgfraudeAgenda
10 december 15.30

18.00
AO Zwangerschap en geboorteAgenda
OnbekendDertigledendebat over een mogelijke stijging van de babysterfte als gevolg van capaciteitsproblemen van ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 21 november 2019).Nr. 10 op de lijst van de dertigledendebatten van de vaste Kamercommissie VWS