Politieke Agenda

In de politieke agenda houden we de voor de geboortezorg belangrijke politieke agenda bij. De belangrijkste Haagse brieven, onderzoeken en rapporten vind je in de politieke monitor.

DatumTijdOnderwerpDetails
8 juli – 5 septZomerreces Tweede Kamer
week 36
(6 – 8 sept)
Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz)Agenda
7 sept10.15-11.30u Procedurevergadering VWSAgenda
15 sept10.00 –
15.00u
Verzamel commissiedebat Gegevensuitwisseling/ –bescherming in de zorg/ EHealth/ Slimme zorg/ Administratie Agenda
week 42
(18 – 29 okt)
Begrotingsbehandeling VWS 2023
Nog in te plannenTechnische briefing van de NZa over de acute zorg
NajaarCD Acute zorg
NajaarCD Leefstijlpreventie 
Begin 2023CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg