Informatiebijeenkomst digitale gegevensdeling: overzicht & samenhang voor geboortezorg

22 juni 2022

Voor veel mensen is digitale gegevensdeling een ‘ver van mijn bed show’. Het ís ook complex en er gebeurt veel op dit dossier. Om als beleidsmaker en bestuurder een goede afweging te kunnen maken voor het belang voor jouw organisatie en je eigen rol hierin, moet je wel op hoofdlijnen weten wat er speelt. Maandag 13 juni organiseerden wij een bijeenkomst waarin een aantal sprekers de kijkers meenamen in de laatste ontwikkelingen om te komen tot een duurzaam informatiestelsel. Op verschillende onderwerpen en vanuit meerdere invalshoeken werd iedereen bijgepraat om overzicht te krijgen en de samenhang te zien op dit lastige dossier.

Marleen Kruijt-de Ruijter, beleidsadviseur CPZ

Waar heb je het over als het gaat over ICT/Digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Primaire processen, gegevensuitwisseling buiten de geboortezorg, secundaire datagebruik en e-health. Waarom willen we dit?

Mark de Lange, senior adviseur gegevensuitwisseling, Directie Informatiebeleid VWS

Welke wettelijke kaders zijn er? En wat is er in ontwikkeling hiervan?

Stefan Visscher, senior adviseur, Federatie Medisch Specialisten
Welke organisaties en overlegstructuren zijn actief op dit thema? Organogram; Onder en boven de motorkap?

Claartje Schouten, beleidsadviseur Babyconnect

Waarom is VIPP Babyconnect er? Wat doet Babyconnect? Hoe komen we tot een duurzaam informatiestelsel geboortezorg: hoe ziet dit er uit? waarom willen we dat en wat valt er allemaal onder?

Bob Radder, Senior Programmamanager Innovatie & ICT bij KNOV

Hoe is dit thema belegd binnen de KNOV? En wat is belangrijk voor jullie branche?

Wil je hele bijeenkomst terugkijken? Dat kan via onderstaande opname:


Lees ook

22 februari 2024
Kwaliteit

Webinar triage in de geboortezorg

Dinsdagmiddag 19 maart organiseert het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...
1 februari 2024
Gegevensuitwisseling

PGO in de geboortezorg live!

Maandag 22 januari werd het startsein gegeven voor het PGO in de geboortezorg door de zwangere Anne Talman en echoscopist...
25 januari 2024
CPZ algemeen nieuws

Stand van zaken stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s)

Stand van zaken stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) In november 2023 is er een bericht verstuurd over het stimuleringsprogramma Versterking...