Nieuws Informatiebijeenkomst digitale gege...

Informatiebijeenkomst digitale gegevensdeling: overzicht & samenhang voor geboortezorg

22 juni 2022

Voor veel mensen is digitale gegevensdeling een ‘ver van mijn bed show’. Het ís ook complex en er gebeurt veel op dit dossier. Om als beleidsmaker en bestuurder een goede afweging te kunnen maken voor het belang voor jouw organisatie en je eigen rol hierin, moet je wel op hoofdlijnen weten wat er speelt. Maandag 13 juni organiseerden wij een bijeenkomst waarin een aantal sprekers de kijkers meenamen in de laatste ontwikkelingen om te komen tot een duurzaam informatiestelsel. Op verschillende onderwerpen en vanuit meerdere invalshoeken werd iedereen bijgepraat om overzicht te krijgen en de samenhang te zien op dit lastige dossier.

Marleen Kruijt-de Ruijter, beleidsadviseur CPZ

Waar heb je het over als het gaat over ICT/Digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Primaire processen, gegevensuitwisseling buiten de geboortezorg, secundaire datagebruik en e-health. Waarom willen we dit?

Mark de Lange, senior adviseur gegevensuitwisseling, Directie Informatiebeleid VWS

Welke wettelijke kaders zijn er? En wat is er in ontwikkeling hiervan?

Stefan Visscher, senior adviseur, Federatie Medisch Specialisten
Welke organisaties en overlegstructuren zijn actief op dit thema? Organogram; Onder en boven de motorkap?

Claartje Schouten, beleidsadviseur Babyconnect

Waarom is VIPP Babyconnect er? Wat doet Babyconnect? Hoe komen we tot een duurzaam informatiestelsel geboortezorg: hoe ziet dit er uit? waarom willen we dat en wat valt er allemaal onder?

Bob Radder, Senior Programmamanager Innovatie & ICT bij KNOV

Hoe is dit thema belegd binnen de KNOV? En wat is belangrijk voor jullie branche?

Wil je hele bijeenkomst terugkijken? Dat kan via onderstaande opname:


Lees ook

29 september 2022
Gegevensuitwisseling

Tweede Kamer stemt unaniem in met Wegiz

De Tweede Kamer heeft op 27 september jl. het wetsvoorstel voor de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) unaniem...
23 september 2022
Organisatie en bekostiging

NZa verhoogt nieuwe tarieven voor 2023

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) verhoogt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de (maximum-)tarieven, budgetten en...
12 juli 2022
Gegevensuitwisseling

Herziening beleidsregel VIPP Babyconnect: laatste kans om mee te doen!

Laatste kans voor VSV's en zorgaanbieders om mee te doen aan implentatie digitale gegevensuitwisseling. Alleen nog in 2022!