• Gepubliceerd op 24 januari 2010

Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling samenwerking in de zorg

Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg Checklist bij Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg. Opgesteld door; KNMG, V&VN,…

  • Gepubliceerd op 24 april 2014

CPZ Leidraden verbetering geboortezorg

CPZ Leidraden ‘integrale geboortezorg’, zorg gerelateerde criteria…zonder medische indicatie’ en ‘voornemen tot concentratie…geboortezorg’ De minister van VWS heeft in 2013…

  • Gepubliceerd op 17 maart 2016

Verbeterdoelstellingen IGO West Brabant

Verbeterdoelstellingen IGO West Brabant Qocon 2017-2019 Verbeterdoelstellingen IGO West Brabant 2017-2019. Beschikbaar gesteld door Qocon Bergen op Zoom. Verbeterdoelstellingen IGO…

  • Gepubliceerd op 24 april 2016

Project Veilig Incidenten Melden (VIM) door Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland

Project Veilig Incidenten Melden (VIM) door Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland (VSV OLVG West) 'Klein maar Fijn project’ dat in 2016…

  • Gepubliceerd op 15 december 2016

Kwaliteitscriteria vanuit cliëntperspectief

Wat vinden cliënten goede integrale geboortezorg? Om deze vraag te beantwoorden heeft Patientenfederatie Nederland samen met andere clientenorganisaties in de…

  • Gepubliceerd op 24 februari 2017

Project Cliëntparticipatie door Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland

Project Cliëntparticipatie door Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland 'Klein maar Fijn project’ dat in 2016 mede mogelijk zijn gemaakt door het…

  • Gepubliceerd op 1 maart 2017

Hulpmiddelen KNOV zorgpaden

Hulpmiddelen KNOV bij opstellen zorgpaden Bekijk op de website van de KNOV het actuele aanbod van zorgpaden, time task matrices…

  • Gepubliceerd op 14 april 2017

Folder geboortezorg in Nederland

Folder geboortezorg in Nederland Zorgverleners in de geboortezorg hebben afspraken gemaakt over hoe ze met elkaar samenwerken. En met de…

  • Gepubliceerd op 24 april 2017

Huisbezoek IGO West Brabant mei 2016

Geïntegreerd huisbezoek en intake kraamzorg IGO West Brabant mei 2016 Geïntegreerd huisbezoek en intake kraamzorg IGO West Brabant mei 2016.In…

  • Gepubliceerd op 24 april 2017

Invulling zwangerschapscoördinator IGO Dirksland Zuid aan Zee

Invulling zwangerschapscoördinator IGO Dirksland Zuid aan Zee Invulling zwangerschapscoördinatie Invulling zwangerschapscoördinatie beschikbaar gesteld door IGO Dirksland Zuid aan Zee. De…