Praktijkvoorbeelden kwaliteitsbeleid VSV’s

Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitscyclus HJGCDe kwaliteitscyclus van het HJGC is ontwikkeld om de veranderingen t.a.v. inhoud van zorg en organisatie goed door te kunnen voeren.  
Beleidsplan kwaliteit en veiligheid Qocon Dit beleidsplan beschrijft de tactische en operationele uitwerking van de gewenste kwaliteit en veiligheid voor de integrale geboortezorg van Qocon. Als voorbeeld hoe je VSV een kwaliteitscyclus kunt inrichten. 
Verbeterdoelstellingen QoconEen voorbeeld hoe verbeterdoelstellingen geformuleerd zouden kunnen worden. 
Debriefing verloskamers Amphia ziekenhuis  Het Amphia ziekenhuis is gestart met debriefing na elke bevalling, overname en acute situatie op de verloskamers. Hoe zij dit hebben ingericht lees je hier

(Bijna) incidenten, calamiteiten en klachten

Ketenzorg Incident Melden (KIM) in VSV HJGC Om de kwaliteit van zorg te verbeteren in de hele keten van VSV Haga Juliana Geboortecentrum heeft het VSV een procedure opgesteld voor melden, classificeren en analyseren van incidenten in de geboortezorg.  Met het implementeren en borgen van verbetervoorstellen wordt de veiligheid en kwaliteit van verloskundige zorg in de regio vergroot.
Calamiteiten procedure Annature Annature heeft een procedure opgesteld dat gevolgd wordt indien er zich een calamiteit heeft voorgedaan. Zie het (concept) beleidsdocument dat zij hiervoor hebben opgesteld. dat zij hiervoor hebben opgesteld. 
Beleidsplan kwaliteit en veiligheid Qocon Dit beleidsplan beschrijft de tactische en operationele uitwerking van de gewenste kwaliteit en veiligheid voor de integrale geboortezorg van Qocon. Als voorbeeld hoe je VSV een kwaliteitscyclus kunt inrichten. 
Lef om te leren: VIM systeem opzettenVoorbeelden vanuit het project “Lef om te leren’.