Monodisciplinaire bekostiging

Monodisciplinaire bekostiging is opgebouwd rondom de verschillende typen geboortezorg (eerstelijns verloskunde, tweedelijns verloskunde, kraamzorg.

Alle informatie over de monodisciplinaire prestaties, tarieven en vergoedingen vind je in de Beleidsregel verloskunde – BR/REG-23128b, die vastgesteld en gepubliceerd is door de Nederlandse Zorgautoriteit.