Ervaringen VSV’s

VSV 1:

‘De uitkomsten van de VSV Spiegel hebben in ons VSV ervoor gezorgd dat we het gesprek met elkaar zijn aangegaan over wat we met elkaar wilden bereiken op het gebied van integrale geboortezorg. We kregen het advies om met elkaar heldere korte- en langere termijn doelstellingen te formuleren en deze regelmatig terug te laten komen, zodat iedereen helder voor ogen heeft wat je met elkaar beoogt.

Een tip voor VSV’s die gebruik willen maken van de spiegel is om een goed tijdstip te kiezen om de vragenlijsten uit te zetten. Het is namelijk essentieel dat de verschillende disciplines in het VSV (verloskundigen, gynaecologen, kraamzorgorganisaties, kinderartsen, JGZ) deelnemen en de vragenlijsten invullen. Anders is de uitslag niet representatief en loop je het risico dat er geen draagvlak is binnen het VSV voor de resultaten en de opvolgende acties.

Nog een tip: Doel van de VSV-Spiegel en de methodiek moet helder gecommuniceerd worden zodat ieder VSV lid de verantwoordelijk neemt om de gemailde vragenlijsten in te vullen. Alleen zo krijg een representatief beeld van wat er leeft in het VSV en kun je vervolgacties uitzetten op basis van de uitkomsten (rapport).’

VSV 2 :

‘De resultaten van de spiegel, die het bestaande beeld bevestigden, hebben we besproken in ons VSV. Twee uitkomsten hiervan, cliëntparticipatie en planning, die aandacht behoefden, hebben we concreet opgepakt. In een VSV met meerdere partijen kan de spiegel een handig hulpmiddel zijn om inzicht te krijgen in de onderlinge verhoudingen.

Tips voor andere VSV’s: kijk vooral naar je eigen regio en de organisatie(s). Wees je ervan bewust dat het opvolgen van sommige adviezen je organisatie in een bepaalde richting sturen. Dit moet dan wel het gewenste pad zijn. Wacht landelijke ontwikkelen af en bezie of en wanneer het beste moment is om bepaalde stappen te nemen.’