Vragenlijsten

De VSV-Spiegel bestaat uit twee vragenlijsten, de Quickscan en de Integratiemeter.

Om een zo representatief mogelijk beeld te krijgen van de mate waarin integralegeboortezorg georganiseerd wordt binnen je VSV, is het van belang dat er zoveel mogelijk leden van het VSV deelnemen aan de spiegel

Quickscan:

Dit is een korte en gevalideerde vragenlijst, die ongeveer 5 minuten duurt om in te vullen. Naar aanleiding van deze vragenlijst wordt duidelijk of je VSV aan de randvoorwaarden voldoet om verdere stappen richting integratie te zetten op het gebied van samenwerking. De uitkomsten geven inzicht in de (eventuele) knelpunten in de samenwerking en kunnen een aanleiding zijn om met deze punten aan de slag te gaan binnen je VSV.

Integratiemeter:

De uitkomsten van deze (nog niet gevalideerde) vragenlijst tonen de mate van geïntegreerd werken op verschillende onderdelen. De invulduur van deze lijst is ongeveer 10 minuten.

.