Waarom deelnemen?

De uitkomsten van de spiegel helpen je verder op weg bij het invoeren van integrale geboortezorg. De resultaten van de spiegel bieden je VSV:

  • Inzicht in de stand van zaken – nulmeting- op het gebied van samenwerking;
  • Een startpunt voor plan van aanpak;
  • Duidelijkheid over de te nemen stappen naar integrale samenwerking.
  • Een handvat om te gebruiken om bijvoorbeeld bij contractonderhandelingen met zorgverzekeraars aan te geven waar je staat in de samenwerking
  • Meetinstrument kwaliteit van zorg binnen je VSV;
  • Objectieve meting door wetenschappelijke methodiek.