Veelgestelde vragen

Waarom meedoen aan deze VSV-spiegel?

 1. De VSV-spiegel geeft je een goed beeld van de huidige stand van zaken binnen je VSV rondom integrale samenwerking.
 2. De VSV-spiegel geeft je inzicht in de stappen die je nog kunt ondernemen om tot verdere professionalisering van deze samenwerking en eventueel financiering te komen. 

Waaruit bestaat de VSV-spiegel?

 1. Quickscan- een korte vragenlijst (5 min) geeft een duidelijk startpunt voor je plan van aanpak.
 2. Integratiemeter – een vragenlijst (10 min) geeft inzicht in de verschillende onderdelen van samenwerken, bijv. dossiervoering, vertrouwen etc.

Voor wie is de VSV-spiegel?

De spiegel is een handig instrument voor alle VSV’s die hun samenwerking verder willen professionaliseren op het gebied van:

 • Organisatiestructuur
 • Strategische koers
 • Organisatiecultuur
 • Projectstructuur

Is de VSV-spiegel geschikt voor VSV’s die nu geen gezamenlijke entiteit en/of financiering willen?

Ja. Ieder VSV start op zijn eigen punt met zijn eigen wensen rondom integrale samenwerking. De VSV-spiegel kan een startpunt zijn voor een gesprek binnen het VSV over de ervaren en gewenste samenwerking.

Moeten echt alle leden van mijn VSV meedoen aan de VSV-spiegel?

Dit is wel aan te raden, want hoe meer mensen er mee doen aan de spiegel, des te representatiever en objectiever zijn de uitkomsten. 

Hoeveel kost deelname aan de VSV-spiegel?

Niets, deelname is gratis. 

Wanneer krijg ik uitslag van het onderzoek?

De contactpersoon van je VSV krijgt een rapport toegestuurd als de vragenlijsten door alle deelnemers zijn ingevuld. Het is daarom in je eigen belang om de vragenlijsten binnen twee weken in te vullen.

Waaruit bestaat het rapport?

De mate van samenwerking wordt beschreven in 5 onderdelen:

 • Ambitie
 • Belangen
 • Relaties
 • Organisatie
 • Proces

Wat doen jullie met mijn gegevens?

Het vertrouwelijk behandelen en anoniem verwerken van je gegevens is voor het CPZ een randvoorwaarde. Daarom staan de gegevens extern opgeslagen bij WEM. Zij werken volgens wettelijke richtlijnen. De antwoorden in het verslag zijn niet per persoon herleidbaar, maar alleen per discipline. 

Waar worden de gegevens nog meer voor gebruikt?

Als je expliciet toestemming geeft in de vragenlijsten, kunnen de resultaten worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Ook in dat geval zijn de resultaten niet terug te leiden tot je VSV en worden de gegevens anoniem verwerkt. 

Als ik halverwege stop met het onderzoek, zijn dan mijn gegevens verloren?

Nee, je kunt op een later tijdstip gewoon weer verder gaan waar je gebleven was. Via de link in de e-mail kom je weer terug in de vragenlijst.