Aanvragen & procedure

Via vsvspiegel@collegepz.nl kun je de VSV-spiegel aanvragen. Een medewerker van het CPZ neemt dan contact met je op om uitleg te geven over de procedure. Om alle leden van het VSV te kunnen laten deelnemen aan de VSV Spiegel, is het nodig dat dat wij alle e-mailadressen van de leden toegestuurd krijgen. Wanneer wij deze eenmaal hebben, sturen wij hun een link naar de vragenlijst toe. De VSV-leden hebben dan twee weken de tijd om de vragenlijsten in te vullen.

Na de sluitingsdatum krijgt de contactpersoon van het VSV een rapportage toegestuurd door ons. Indien gewenst, kunnen we je dan een telefonische toelichting geven op de uitkomsten van de vragenlijsten.

Kosten deelname:
Het gebruik van de VSV-Spiegel is kosteloos.

Vertrouwelijkheid van gegevens
De aangeleverde mailadressen worden uitsluitend gebruikt door het CPZ voor het toesturen van de vragenlijsten en een eventuele herinnering.
De beheerder van de VSV-Spiegel binnen het CPZ kan de gegevens op VSV of IGO niveau inzien. Met deze gegevens wordt niets gedaan en deze worden niet gedeeld met derden. Voor het CPZ zijn de gegevens op geaggregeerd niveau inzichtelijk en niet herleidbaar tot een specifiek VSV of IGO.