Webinar 'Samen beslissen - ervaringen in de praktijk'

21 september 2023

Op dinsdag 10 oktober organiseren wij samen met de Patiëntenfederatie Nederland van 20.00 tot 21.00 uur het webinar over het proces ‘Samen beslissen’ vanuit onze studio.

De geboortezorgpartijen en de Patiëntenfederatie hechten veel waarde aan het thema Samen Beslissen binnen de geboortezorg. De afgelopen jaren zijn er veel stappen gezet op het gebied van gezamenlijke besluitvorming tussen cliënt en zorgverlener. Er is scholing ontwikkeld en er zijn toolkits ontwikkeld. Verschillende partijen waren benieuwd naar de resultaten van deze aandacht voor Samen Beslissen. Daarom is er nader onderzoek gedaan om te kijken hoe Samen Beslissen wordt ervaren door cliënten en zorgverleners. Dit onderzoek is uitgevoerd door Kantar Public in verschillende gezondheidsdomeinen en is nu ook in de geboortezorg uitgevoerd. Tijdens het webinar ‘Samen beslissen’ worden onderzoeksresultaten gedeeld vanuit dit onderzoek en vergeleken met de resultaten vanuit de PREM. De stem van de zorgverleners wordt in kaart gebracht ten opzichte van de stem van de cliënt over Samen Beslissen.

Met onze gasten in de studio gaan we in gesprek over de ervaringen met Samen beslissen in de praktijk. Zijn de ervaringen van zorgverleners en cliënten met Samen beslissen gelijk? Zijn er verschillen in de toepasbaarheid van Samen beslissen bij verschillende fases van de zwangerschap? Kan iedereen voldoende meedoen met Samen beslissen?

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten zijn met partijen actiepunten verzameld die gaan helpen om volgende stappen te zetten. Ook wordt een onderzoek gepresenteerd van de Hogeschool Zuyd dat gaat onderzoeken op welke wijze de hulpmiddelen voor Samen Beslissen meer kunnen worden ingezet bij een gepersonificeerde aanpak van Samen Beslissen.

Ben jij benieuwd naar de ontwikkelingen binnen het thema Samen Beslissen? Meld je dan aan voor het webinar!

Over de sprekers

Annemarie van Leeuwen is werkzaam bij de Patiëntenfederatie Nederland als adviseur patiëntenbelang. Binnen de Patiëntenfederatie houdt zij zich bezig met het thema Samen Beslissen. Annemarie is lid van de werkgroep Samen Beslissen waarin de Patiëntenfederatie samen met patiëntenorganisaties (voorlopers op het gebied van Samen Beslissen) werkt aan het verzamelen en verspreiden van kennis over Samen Beslissen. Momenteel is er veel aandacht voor Samen Beslissen met behulp van uitkomstinformatie: hoe verkrijg je de benodigde uitkomstinformatie en hoe gebruik je die om Samen Beslissen te ondersteunen?

Sanne Koole is Adjunct-directeur bij Perined. Perined heeft een schat aan informatie vanuit de perinatale audit en perinatale registratie. Doel van Perined is de kwaliteit van de perinatale zorgverlening in Nederland te vergroten door met partijen in de geboortezorg te kijken hoe het beter kan.  Sanne is ook betrokken bij de CPZ Werkgroep Indicatoren, bij het ontwikkelen en beheren van peristat.nl en de data-aanlevering van de neonatologie. Sanne vertelt over de cliëntervaringen met Samen beslissen vanuit de PREM.

Dr. Stefan Elbers heeft jarenlange ervaring met onderzoek in de zorg. Hij werkt sinds 2022 voor Kantar Public als gedragsveranderingsexpert binnen het domein van sport, bewegen en gezondheid. In het verleden heeft Stefan onderwijs ontwikkeld en verzorgd voor zorgverleners op thema’s als gedragsverandering, het toepassen van gezamenlijke besluitvorming en professionele gespreksvoering. In 2023 heeft Stefan in opdracht van het CPZ en de patiëntenfederatie het ‘Samen Beslissen’ onderzoek uitgevoerd onder geboortezorgverleners.

Judit Keulen werkt als eerstelijns verloskundige in Maastricht, tevens is zij als senior onderzoeker verbonden aan de Academie Verloskunde Maastricht. Zij is hier bij verschillende projecten betrokken. In een van haar projecten gaat over de gezondheidsvaardigheden van (aanstaande) ouders binnen de geboortezorg. Een kwart van de Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. In dit project is een hulpmiddel voor zorgverleners ontwikkeld om de zorg beter af te stemmen op de gezondheidsvaardigheden van de (aanstaande) ouders. Verder gaat Judit met haar collega’s in een implementatie project het Samen Beslissen toegespitst op de gezondheidsvaardigheden van de (aanstaande) ouders in verschillende VSV’s, samen met de ouders in praktijk brengen.


Lees ook

21 september 2023
Kwaliteit

Uitstel aanlevering indicatoren geboortezorg 2022

Het Zorginstituut heeft de zorgaanbieders tot uiterlijk 1 mei 2024 uitstel verleend om de indicatoren Geboortezorg 1 tot en met...
21 september 2023
Kwaliteit

Spelregels aanleveren indicatoren IG bij fusie van VSV's of ziekenhuizen

In de werkgroep indicatoren is een werkproces opgesteld voor de aanlevering van de indicatoren integrale geboortezorg voor VSV's en ziekenhuizen...
24 augustus 2023
Kwaliteit

Resultaten eerste zeven maanden PREM: cliëntenervaringen zeer positief

Vanaf 1 januari 2023 is het meten van de cliëntervaringen met de PREM-vragenlijst verplicht. De resultaten over de eerste zeven...