Terugkijken webinar ‘Samen beslissen – Hoe wordt het ervaren?’

12 oktober 2023

Op dinsdag 10 oktober organiseerden wij samen met de Patiëntenfederatie Nederland het webinar over het proces ‘Samen beslissen’ vanuit onze studio. Kantar Public heeft een verkennend onderzoek gedaan naar Samen beslissen onder zorgverleners. Je leest hier het volledige rapport. In het webinar zijn deze onderzoeksgegevens samen met de cliëntervaringen over dit thema vanuit de PREM besproken. In de studio bezien we daarnaast de resultaten met input van een cliënt en cliëntvertegenwoordiging.

Webinar terugkijken
Download hieronder de presentaties:

De geboortezorgpartijen en de Patiëntenfederatie hechten veel waarde aan het thema Samen Beslissen binnen de geboortezorg. De afgelopen jaren zijn er veel stappen gezet op het gebied van gezamenlijke besluitvorming tussen cliënt en zorgverlener. Er is scholing ontwikkeld en er zijn toolkits ontwikkeld. Verschillende partijen waren benieuwd naar de resultaten van deze aandacht voor Samen Beslissen. Daarom is er nader onderzoek gedaan om te kijken hoe Samen Beslissen wordt ervaren door zorgverleners. Dit onderzoek is uitgevoerd door Kantar Public in verschillende gezondheidsdomeinen en is nu ook in de geboortezorg uitgevoerd. Tijdens het webinar ‘Samen beslissen’ werden deze onderzoeksresultaten gedeeld vanuit dit onderzoek en vergeleken met de resultaten vanuit de PREM. De stem van de zorgverleners werd in kaart gebracht ten opzichte van de stem van de cliënt over Samen Beslissen.

Met onze gasten in de studio zijn we in gesprek gegaan over de ervaringen met Samen beslissen in de praktijk. Zijn de ervaringen van zorgverleners en cliënten met Samen beslissen gelijk? Zijn er verschillen in de toepasbaarheid van Samen beslissen bij verschillende fases van de zwangerschap? Kan iedereen voldoende meedoen met Samen beslissen?

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten zijn met partijen actiepunten verzameld die gaan helpen om volgende stappen te zetten. Ook wordt een onderzoek gepresenteerd van de Hogeschool Zuyd dat gaat onderzoeken op welke wijze de hulpmiddelen voor Samen Beslissen meer kunnen worden ingezet bij een gepersonificeerde aanpak van Samen Beslissen.

Over de gasten

Annemarie van Leeuwen is werkzaam bij de Patiëntenfederatie Nederland als adviseur patiëntenbelang. Binnen de Patiëntenfederatie houdt zij zich bezig met het thema Samen Beslissen. Annemarie is lid van de werkgroep Samen Beslissen waarin de Patiëntenfederatie samen met patiëntenorganisaties (voorlopers op het gebied van Samen Beslissen) werkt aan het verzamelen en verspreiden van kennis over Samen Beslissen. Momenteel is er veel aandacht voor Samen Beslissen met behulp van uitkomstinformatie: hoe verkrijg je de benodigde uitkomstinformatie en hoe gebruik je die om Samen Beslissen te ondersteunen?

Mieke Stam is applicatieontwikkelaar en anderzijds als datamanager. Zij is verantwoordelijk voor het beheer van diverse webapplicaties, zoals de Perinatale Audit Assistent en de LNR-registratieapplicaties. Samen met de andere datamanagers is Mieke verantwoordelijk voor de verwerking van de perinatale gegevens en voor het beantwoorden van vragen daarover. Tot slot houdt Mieke zich bezig met cliëntvragenlijsten binnen de geboortezorg, zoals PREM-vragenlijst. 

Dr. Stefan Elbers heeft jarenlange ervaring met onderzoek in de zorg. Hij werkt sinds 2022 voor Kantar Public als gedragsveranderingsexpert binnen het domein van sport, bewegen en gezondheid. In het verleden heeft Stefan onderwijs ontwikkeld en verzorgd voor zorgverleners op thema’s als gedragsverandering, het toepassen van gezamenlijke besluitvorming en professionele gespreksvoering. In 2023 heeft Stefan in opdracht van het CPZ en de patiëntenfederatie het ‘Samen Beslissen’ onderzoek uitgevoerd onder geboortezorgverleners.

Dr. Judit Keulen werkt als eerstelijns verloskundige in Maastricht, tevens is zij als senior onderzoeker verbonden aan de Academie Verloskunde Maastricht. Zij is hier bij verschillende projecten betrokken. Een van haar projecten gaat over de gezondheidsvaardigheden van (aanstaande) ouders binnen de geboortezorg. Een kwart van de Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. In dit project is een hulpmiddel voor zorgverleners ontwikkeld om de zorg beter af te stemmen op de gezondheidsvaardigheden van de (aanstaande) ouders. Verder gaat Judit met haar collega’s in een implementatie project het Samen Beslissen toegespitst op de gezondheidsvaardigheden van de (aanstaande) ouders in verschillende VSV’s, samen met de ouders in praktijk brengen.


Lees ook

28 maart 2024
Cliëntparticipatie

Publiekswebsite over gezond zwanger worden

Op www.strakszwangerworden.nl staat veel informatie over belangrijke onderwerpen die met gezond zwanger worden te maken hebben. Ook kunnen mensen met een kinderwens...
28 november 2023
Cliëntparticipatie

Terugblik informatiebijeenkomst voor VSV bestuurders – 23 november

Donderdag 23 november van 16.00 tot 17.30 uur organiseerden wij in samenwerking met de Federatie van VSVS’s een online informatiebijeenkomst....
23 juni 2023
Cliëntparticipatie

Begrijpelijke informatie over kraamzorg

Animatievideo en beeldverhaal met begrijpelijke uitleg over kraamzorg door Pharos, Bo Geboortezorg en Kenniscentrum Kraamzorg.