Voorbeelden VSV jaarplan en -verslag

10 mei 2022

De VSV toolkit is verrijkt met formats voor een VSV jaarplan en een VSV jaarverslag. Het VSV jaarverslag is géén Bestuursverslag of Kwaliteitsjaarverslag; het kan hiervoor wel een bouwsteen zijn.

De voorbeeld documenten gaan uit van een VSV dat ervoor kiest cyclisch te werken met een jaarplan en een jaarverslag. De achterliggende gedachte bij de voorbeelden voor het jaarplan en het jaarverslag is de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus. Hierbij worden de activiteiten vooraf gepland, vervolgens uitgevoerd, de realisatie van de activiteiten ten opzichte van het jaarplan weergegeven (tussentijds met bijvoorbeeld kwartaalrapportages en achteraf met het jaarverslag) en vindt bijstelling van het bestaande jaarplan of het opstellen van een opvolgend jaarplan plaats.

De  voorbeeld documenten  zijn niet uitputtend, aangezien te maken keuzes bijna oneindig zijn. Veel hangt af van de wijze waarop het VSV is georganiseerd. Ligt deze organisatie bijvoorbeeld vast in een samenwerkingsovereenkomst of is het VSV een rechtspersoon. Vaak zullen belangrijke thema’s voor een jaarplan ook vast kunnen liggen in een huishoudelijk reglement.

De documenten zijn toegevoegd aan de VSV Toolkit die gebruikt kan worden bij de professionalisering van je VSV.

De formats zijn opgesteld als dynamisch documenten. Waar nodig kan het worden aangevuld en aangescherpt. Elke suggestie om dit jaarplan te verbeteren wordt op prijs gesteld. Als er onverhoopt onjuistheden in staan horen we dit ook graag. Vragen en opmerkingen bij dit jaarplan kun je sturen naar het volgende e-mailadres: juridischehelpdesk@collegepz.nl


Lees ook

20 juni 2024
Organisatie en bekostiging

Kijk webinar Monitoring in de geboortezorg terug

Op dinsdag 18 juni was het webinar 'Monitoring in de geboortezorg'. Tijdens dit webinar gaven een aantal experts meer informatie...
6 juni 2024
Organisatie en bekostiging

Nieuw: Handreiking bekostiging van zorgverschuiving

Vanaf vandaag is de handreiking bekostiging voor de zorgverschuiving beschikbaar! De handreiking is opgesteld naar aanleiding van de drie in...
6 juni 2024
Organisatie en bekostiging

Uitnodiging drieluik bekostiging zorgverschuiving

Van woorden naar daden Ben je betrokken bij een project rondom passende zorg of zorgverschuiving? En wil je een volgende...