Home Kwaliteitscyclus HJGC

Kwaliteitscyclus HJGC

De kwaliteitscyclus van het HJGC is ontwikkeld om de veranderingen t.a.v. de inhoud van de zorg (kwaliteitsveranderingen) en de veranderingen in de organisatie goed door te kunnen voeren. Cultuurveranderingen vragen een andere aanpak, dit onderwerp is niet in dit document beschreven. De kwaliteitscyclus van het HJGC is een combinatie van de cirkel van Deming, het model van Kotter en het ESHmodel.