Kansrijke Start Preventie

Preventie

Integrale preventie en zorg rond zwangerschap en geboorte zijn een maatschappelijk belang en een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Investeren in een goed begin is niet alleen een investering in de komende generatie, maar ook in de generatie(s) daarna. Het legt de basis voor levenslang een betere gezondheid, vitaliteit en arbeidsproductiviteit.

Kan ik je helpen?

Initiatieven Preventie

We verzamelen hier alle initiatieven die te maken hebben met een goede start voor elk kind. Juist in de periode voor, tijdens en na de zwangerschap valt er veel te winnen met goede preventie. Een zo goed mogelijke start voor elk kind in Nederland leidt tot een gezonder en gelukkiger leven. In deze en in volgende generaties!

Direct naar preventieagenda

In de Preventieagenda van de Geboortezorg, 2018-2022: ‘Samen aan de start voor een beter Nederland’ geven de deelnemende partijen in het College Perinatale Zorg aan hoe de geboortezorg vanuit het netwerk, kennis, kunde en relatie met de zwangere, wil en kan bijdragen aan een goede start voor een beter Nederland. De geboortezorg zoekt daarbij de samenwerking met zorg voor jeugd en het sociaal domein.

PIL

De multidisciplinaire Preconceptie Indicatie lijst (PIL) beschrijft op hoofdlijnen de inhoud van
preconceptiezorg waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt is van bestaande richtlijnen. Op
basis hiervan zijn overwegingen en adviezen omtrent de uitvoering en de daarbij te betrekken
professionals geformuleerd.

  • Actueel

prenataal huisbezoek wordt gemeentelijke taak per 1/7/2022

Dinsdag 22 juni 2021 is de wijziging van de Wet publieke gezondheid aangenomen. Met de wijziging worden gemeenten verplicht een…

lees meer
  • Actueel

“Een goede samenwerking leidt tot meer dan de som van individuele professionals”

Interview met Maaike Boerema – Van der Heide en Lennart van Zellem over het rapport “Samenwerking tussen kraamzorg, eerstelijns verloskundigen…

lees meer
  • Actueel

Webinar preconceptiezorg terugkijken

Op dinsdag 7 december sprak Marlies Buurman (CPZ) met Chris Trompert (huisarts), Erna Kerkhof (verloskundige) en Annemarie Mulders (gynaecoloog) over…

lees meer

indicatorenset Kansrijke Start

In samenwerking met experts uit praktijk, wetenschap en beleid heeft het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in de eerste helft van…

lees meer

Ode aan Ouders

Twee maanden geleden lanceerden de Samenwerkende Gezondheidsfondsen de campagne Ode aan Ouders. Inmiddels heeft de campagne al miljoenen mensen bereikt.…

lees meer

Waarom… en vooral Hóe leveren we Preconceptiezorg? Webinar 7 december

Gezond zwanger worden is voor het toekomstige kind levenslang – zelfs generaties lang – van belang. Het helpt om het…

lees meer

Stoppen met roken interventie

Onderzoek naar en hulp voor zwangere vrouwen in een kwetsbare situatie die willen stoppen met roken Vanuit de Vrije Universiteit…

lees meer

Webinar: Het prenataal huisbezoek JGZ komt eraan!

Donderdag 18 november presenteert het CPZ een online webinar over het prenataal huisbezoek JGZ. Gemeenten zijn vanaf 1 juli 2022…

lees meer

Analysetool voor lokale coalitie kansrijke start

Waar staan we in de samenwerking? Om zoveel mogelijk kinderen een kansrijke start te kunnen geven vraagt om samenwerking tussen zorgverleners uit…

lees meer

ZwangerWijzer wordt nog wijzer!

Dit jaar is in het kader van het Actieprogramma Kansrijke Start aan CPZ een projectsubsidie toegekend voor de doorontwikkeling van…

lees meer

Webinar 'poppoli; en nu de praktijk!' terugkijken

Op dinsdagavond 12 oktober 2021 vond een (veel te kort) webinar met praktijkvoorbeelden over zwangerschap en psychiatrische problematiek plaats. Het…

lees meer

#eerlijkzwanger: instagramcampagne over zorgen tijdens zwangerschap

Maandag 1 november gaat de campagne ‘#eerlijkzwanger’ van start met een instagram account en website. Met als doel dat zorgen…

lees meer

Handreiking ‘Prenataal huisbezoek JGZ’ beschikbaar

Met de wet ‘Prenataal huisbezoek door de Jeugdgezondheidszorg’ (PHB JGZ) krijgen alle gemeenten de taak om een prenataal huisbezoek door…

lees meer

Handreiking ‘Omgaan met armoede in de jeugdgezondheid’ gelanceerd

In Nederland groeit 1 op de 13 kinderen op in armoede. Professionals in de geboortezorg en jeugdgezondheidszorg spelen een belangrijke…

lees meer

Zoek in meer dan 500 publicaties

Praktijkvoorbeelden

Geen items gevonden

Meer praktijkvoorbeelden

Vraag en antwoord

In de preventieagenda maakt het CPZ, namens de samenwerkende partijen – Bo Geboortezorg, KNOV, NVOG, NVK, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland – concreet hoe wij in de geboortezorg een bijdrage leveren aan een zo goed mogelijke start voor ieder kind in Nederland. De visie en de strategie sluiten aan op de Agenda voor de Geboortezorg: Samen bevalt beter!, de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG), de adviezen van de Expertgroep Preventie en op ons netwerk, kennis, kunde en relatie met de zwangere.

De rol van het CPZ bij integrale preventie en kansrijke start is:

  • om issues te agenderen,
  • om initiatieven en partijen met elkaar te verbinden
  • om bij te dragen aan de kennisontwikkeling en -deling
  • om randvoorwaarden te creëren.

Bekijk de agenda>>>

Preconceptiezorg is het geheel aan maatregelen die genomen kunnen worden om risico’s over de gezondheid van (aanstaande) ouders en hun toekomstige kind aan te wijzen. Het doel is een gezonde zwangerschap en een zo’n goed mogelijke start voor het kind.

Op basis op voorlichting, counseling en preventief beleid kunnen de (aanstaande) ouders geïnformeerde keuzes maken. De nadruk bij preconceptiezorg ligt op het blootleggen van risicofactoren voorafgaand aan de conceptie of vroeg in de zwangerschap.

De multidisciplinaire Preconceptie Indicatie lijst (PIL) beschrijft op hoofdlijnen de inhoud van preconceptiezorg. Hierbij is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande richtlijnen. Op basis hiervan zijn overwegingen en adviezen omtrent de uitvoering en de daarbij te betrekken professionals geformuleerd.

Ga naar de PIL>>>

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start. De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen – zowel fysiek als mentaal – op latere leeftijd.

In Nederland heeft 14% van de kinderen een valse start bij de geboorte. Door deze valse start krijgen kinderen later vaker groei- en (psychische) ontwikkelingsproblemen, suikerziekte, hart- en vaatziekten en overgewicht en komen ze veel vaker in aanraking met jeugdhulp.

 

Minister Hugo de Jonge (VWS), gemeenten, partijen uit de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg (JGZ) slaan daarom in het actieprogramma Kansrijke Start de handen ineen om de kinderen van vandaag en de volwassenen van morgen een betere kans te bieden

Lees meer over het actieprogramma>>>

De Taskforce Rookvrije Start is een samenwerking tussen diverse beroepsverenigingen in de (geboorte)zorg. Het doel van de Taskforce is dat meer (aanstaande) ouders stoppen met roken en rookvrij blijven. De Taskforce werkt hiervoor samen met inmiddels bijna 500 ambassadeurs uit verschillende beroepsgroepen verspreid over het land. Naast de ontwikkeling van een e-learning en een richtlijn, ondersteunt de Taskforce VSV’s bij de ontwikkeling en implementatie van stoppen-met-roken zorgpaden.

Taskforce rookvrije start

Mind2Care (www.mind2care.nl) is een digitaal screen-en-advies instrument dat is ontwikkeld tijdens jarenlang onderzoek door Nederlandse onderzoekers en zorgprofessionals uit de geboortezorg (bron: proefschrift Chantal Quispel https://repub.eur.nl/pub/76062/140909_Quispel-Chantal.pdf). Met de Mind2Care worden zwangeren in de routine zorg gescreend op kwetsbaarheid in het kader van psychiatrische problemen, psychosociale problemen en middelengebruik (PPM-factoren). Het instrument is wetenschappelijk getest en geschikt om te gebruiken voor alle zwangeren in Nederland. De Mind2Care wordt alleen in VSV-verband gebruikt.

Bekijk voor een snelle indruk van de Mind2Care het volgende filmpje: https://youtu.be/i-II8Uat9Ls

Mind2care