Nieuwsberichten

Filter op:

7 september 2023
Actueel/nieuws

Kansrijke Start 5 jaar: maken jullie het verschil?

Een belangrijke pijler van het Actieprogramma Kansrijke Start is het stimuleren van de verbinding tussen het medisch en sociaal domein, zodat de hulp en ondersteuning aan (a.s.) ouders in kwetsbare...
30 augustus 2023
Actueel/nieuws

Nieuwsbrief Kansrijke Start – Weer aan de slag met Kansrijke Start

In deze editie van de nieuwsbrief Kansrijke Start is de uitnodiging van Kansrijke Start 5 jaar: maak het verschil! opgenomen. Hierin de Impuls Verschilmaker Kansrijke Start. Heb je als coalitie...
24 augustus 2023
Actueel/nieuws

Special KCKZ: Kraamzorg bij anderstalige gezinnen

Nu de inzet van tolken in de geboortezorg na twaalf jaar weer wordt vergoed*, is het belangrijk dat professionals deze mogelijkheid volop benutten. Goede communicatie is immers essentieel om veilige...
23 augustus 2023
Actueel/nieuws

Strong Babies reikt beurzen uit aan Jonge Onderzoekers werkzaam in de Neonatologie

Komend najaar 2023 reikt Strong Babies voor de derde keer de Jonge Onderzoekersbeurs uit. Dit keer is de beurs bestemd voor jonge onderzoekers die werkzaam zijn in de Neonatologie.
5 juli 2023
Actueel/nieuws

Per direct tariefverhoging kraamzorg en toeslag CenteringZwangerschap in 2024

NZa helpt mee de kraamzorg toegankelijk te houden door per direct een extra toeslagprestatie 'integrale geboortezorg' voor kraamzorg mogelijk te maken.
4 juli 2023
Actueel/nieuws

Nieuwsbrief Kansrijke Start juli – terugblik op de conferentie Kansrijke Start ” Samen tegen armoede in de 1e 1000 dagen”

Op 19 juni 2023 vond de 5e landelijke conferentie Kansrijke Start plaats. De conferentie stond in het teken van een kansrijke start in relatie tot armoede. In het beeldverslag “Samen...
29 juni 2023
Actueel/nieuws

Handvatten om zwangeren in een kwetsbare situatie vroegtijdig te signaleren en door te verwijzen

Vroegsignaleren, samen beslissen en handelen zijn belangrijk in de geboortezorg. Het VSV @Verlosdenbosch heeft een oplossing ontwikkeld om vroegsignalering en doorverwijzing te combineren voor verloskundig zorgverleners in de regio ‘s-Hertogenbosch....
26 juni 2023
Actueel/nieuws

Kansrijke Start 5 jaar: Maak het verschil!

In oktober bestaat het actieprogramma Kansrijke Start 5 jaar. In deze jubileumweek van 30 oktober tot en met 3 november 2023 staan we hier feestelijk bij stil. Er is een...
23 juni 2023
Actueel/nieuws

Begrijpelijke informatie over kraamzorg

Animatievideo en beeldverhaal met begrijpelijke uitleg over kraamzorg door Pharos, Bo Geboortezorg en Kenniscentrum Kraamzorg.
1 juni 2023
Actueel/nieuws

Toolkit Preventie postpartum depressie

Hoe kun je als professional helpen bij het voorkomen van depressie bij vrouwen die zwanger of net bevallen zijn? Hiervoor heeft het Trimbos instituut de toolkit ‘Preventie van postpartum depressie’ ontwikkeld. Deze...