Toolkits

Bekijk onze toolkits:

Toolkit

Waardegedreven integrale geboortezorg

Toolkit Met uitkomstgerichte zorg kijken we naar persoonsgerichte verbeterprogramma’s gebaseerd op value based healthcare en waardegedreven zorg. Deze programma’s zijn…
Toolkit

Leren en Verbeteren

In deze toolkit vind je hulpmiddelen, voorbeelden en inspiratie om direct aan de slag te gaan met leren en verbeteren!
Toolkit

Wegwijzer Kansrijke Ontmoetingen

In deze wegwijzer vind je slimme hulpmiddelen om direct aan de slag te gaan met het leggen van kansrijke verbindingen in jouw regio!