Zwanger worden

MamaKits is een preventieaanbod voor zwangere en pas bevallen vrouwen/jonge moeders met emotionele en/of psychische klachten in de regio Amstelveen – Amsterdam – Haarlem – Hoofddorp.
De vrouwen kunnen op heel korte termijn 1 tot 3 gratis gesprekken bij de GGZ inGeest krijgen. Als dat niet voldoende is zijn er korte lijntjes met de GGZ voor doorverwijzing. Verwijzingen komen van verloskundigen, kraamverzorgenden, consultatiebureaus, huisartsen en zwangerschapsdocenten. Of op eigen initiatief.

Naar de website van MamaKits

Op de website www.zwangerenmedicijn.nl staat betrouwbare informatie over medicijngebruik tijdens de zwangerschap en/of borstvoedingsperiode. Deze informatie is afkomstig van het Nederlandse expertisecentrum op dit gebied (Teratologie Informatie Service). Het is belangrijk om medicijnen verstandig te gebruiken bij kinderwens en tijdens de zwangerschap. Soms kunt u beter een ander middel gebruiken, of is het belangrijk om het medicijn juist e blijven gebruiken om uw ziekte of klacht onder controle te houden.
Daarnaast helpt het pREGnant register om meer kennis over dit onderwerp te krijgen. Zwangere vrouwen vullen hiervoor vragenlijsten in via internet (zie www.pregnant.nl).

Ik begeleid zwangere vrouwen tijdens en na de zwangerschap. Met extra aandacht voor bekkenpijn en post-partumdepressie.

Zeker moederzorg

De GroeiGids ondersteunt het werk van Verloskundig zorgverleners, Kraamzorgorganisaties en de Jeugdgezondheidszorg.

Met de serie GroeiGidsen (Kinderwens, Zwanger, Borstvoeding, Kraam, 0-4, Basischoolkind, Puberteit) , www.groeigids.nl, de GroeiGids-app met wekelijkse pushberichten en een Vlog bieden we zwangeren en ouders via verschillende kanalen gevalideerde uniforme voorlichting in een doorgaande lijn, van ongeboren kind tot jong volwassenheid. De informatie wordt aangeboden op basis van de behoefte van de zwangere en haar partner.

Alle zorgverleners binnen een VSV en JGZ kunnen met de GroeiGids uniform informatiemateriaal gebruiken voor het informeren van de zwangere over haar zwangerschap, bevalling, kraamperiode, opgroeiend kind en de begeleidings- en zorgmogelijkheden (incl. pre- en neonatale-, postnatale screeningen).

Meer informatie is te vinden op www.groeigids.nl en te volgen op YouTube, Twitter @GroeiGids, Facebook en Instagram.

GroeiGids

Het laagdrempelige digitale voorlichtingsprogramma Een kindje krijgen is bedoeld voor mensen die een kind wensen of verwachten. Bij de voorbereiding op de komst van een baby denken we meestal eerst aan de fysieke en materiële zaken die goed geregeld moeten zijn. Een kindje krijgen heeft daarnaast oog voor de psychische voorbereiding op het leven met een kind.

De voorlichting is een hulpmiddel in de relatie van professionals met (aanstaande) ouders en gaat in op vijf belangrijke thema’s: gezond leven, omgaan met stress, contact met je baby, moeder & vader worden en de bevalling.

Een kindje krijgen

De gemiddelde zwangerschapsduur is 9 maanden. Maar wat nú als jij en je partner een paar maanden eerder beginnen met de voorbereidingen? Want juist in die paar maanden vóór de zwangerschap, kun je zorgen dat je sneller en gezonder zwanger wordt en je een gezondere baby kunt krijgen! En ja, ook mannen kunnen hieraan bijdragen! Hier een paar handige tips om gezond zwanger te worden.

12 maanden zwanger

Een persoonlijk coachingsprogramma voor een gezonde leefstijl voor vrouwen en mannen met een kinderwens.
Uit meer dan 30 jaar wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ongezonde voedings- en leefstijlgewoonten van zowel de vrouw als de man met een kinderwens bijdragen aan een kleinere kans op zwangerschap. Deze ongezonde gewoonten dragen ook bij aan een slechtere groei van het kind tijdens de zwangerschap, een hogere kans op aangeboren aandoeningen, vroeggeboorte en complicaties rondom de bevalling. Inmiddels weten we ook dat een slechter groei van het kind in de zwangerschap gevolgen heeft voor de gezondheid later. Echter, iedereen weet dat het heel moeilijk is om zelf ongezonde gewoonten te veranderen. Hierbij biedt Slimmer Zwanger ondersteuning.

Slimmer zwanger

Als u preconceptionele adviezen geeft, kunt u gebruik maken van ZwangerWijzer. Daar zijn geen kosten aan verbonden en u hoeft geen speciale software te installeren.

U vraagt uw cliënt om voorafgaand aan het gesprek ZwangerWijzer in te vullen. Dat kan uw cliënt thuis doen. Na voltooiing van de vragenlijst kan uw cliënt het eindresultaat printen en meenemen naar het kinderwens spreekuur. Het eindresultaat bevat: de geïdentificeerde risico’s en  meer informatie over deze risico’s.

Zwanger wijzer

Bij preïmplantatie genetische diagnostiek (PGD) wordt een embryo onderzocht op de aanleg voor een bepaalde ernstige erfelijke aandoening. Zo kunnen embryo’s zonder die aanleg worden geselecteerd voor terugplaatsing na IVF.
PGD kan worden uitgevoerd bij paren met een hoog risico op kind met een ernstige aandoening of een hoog risico op herhaald verlies van de zwangerschap door een chromosoomafwijking. Op deze website praktische informatie en indicatie.

PGD (embryoselectie)

Afhankelijk van familiegeschiedenis, verwantschap en/of afkomst van voorouders kan er een indicatie zijn voor preconceptioneel dragerschapsonderzoek (bijv. voor hemoglobinopathie, cystic fibrosis). Op deze website meer informatie over dragerschapstesten voor verschillende risicogroepen.

genetisch dragerschapsonderzoek

Mensen kunnen, zonder het te weten, drager zijn van een aanleg die bij hun kinderen een erfelijke ziekte kan veroorzaken. Binnen verschillende bevolkingsgroepen in Nederland komt dragerschap van bepaalde zeldzame erfelijke ziektes vaker voor. Deze website beschrijft de beschikbare testmogelijkheden voor algemeen publiek en voor verschillende hoog-risicogroepen

Ben ik drager?

De Taskforce Rookvrije Start is een samenwerking tussen diverse beroepsverenigingen in de (geboorte)zorg. Het doel van de Taskforce is dat meer (aanstaande) ouders stoppen met roken en rookvrij blijven. De Taskforce werkt hiervoor samen met inmiddels bijna 500 ambassadeurs uit verschillende beroepsgroepen verspreid over het land. Naast de ontwikkeling van een e-learning en een richtlijn, ondersteunt de Taskforce VSV’s bij de ontwikkeling en implementatie van stoppen-met-roken zorgpaden.

Taskforce rookvrije start

De  PIL beschrijft op hoofdlijnen de inhoud van preconceptiezorg en is een opzet voor de benodigde multidisciplinaire samenwerkingsafspraken. Hierbij is zoveel mogelijk gebruik gemaakt is van bestaande richtlijnen. Op initiatief van het CPZ heeft de werkgroep heeft met subsidie van ZonMW de PIL ontwikkeld. De PIL is er voor alle zorgverleners dus ook voor bijvoorbeeld de internist, bedrijfsarts of diëtist. Ook zij hebben de verantwoordelijkheid om mensen in de vruchtbare leeftijd goed te informeren over bijvoorbeeld mogelijke risico’s van een aandoening of het effect van medicatie op een toekomstige zwangerschap. Door een mogelijke kinderwens tijdig bespreekbaar te maken kan elke zorgprofessional bijdragen aan de beste start voor moeder en kind. Met behulp van de PIL moet  preconceptiezorg de komende jaren verankerd worden in het (beroepsmatig) handelen van alle beroepsbeoefenaren, breder dan alleen die in de geboortezorg, via zorgstandaarden en overige relevante richtlijnen en protocollen. Ook zal de PIL worden opgenomen in de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG).

PIL

www.nietofwelzwanger.nl is een website, ontwikkeld voor en met (lager opgeleide) jongvolwassenen. Op de website is informatie en persoonlijk advies te vinden rondom preconceptie. De website is ontwikkeld door TNO en de KNOV.

Niet of wel zwanger

De gemiddelde zwangerschapsduur is 9 maanden. Maar wat nú als jij en je partner een paar maanden eerder beginnen met de voorbereidingen? Want juist in die paar maanden vóór de zwangerschap, kun je zorgen dat je sneller en gezonder zwanger wordt en je een gezondere baby kunt krijgen! En ja, ook mannen kunnen hieraan bijdragen! Hier een paar handige tips om gezond zwanger te worden.

12 maanden zwanger

 

De campagne 12 maanden zwanger (oktober 2018) had tot doel het bezoek aan de website nietofwelzwanger.nl te vergroten. Deze website website is ontwikkeld voor en met (lager opgeleide) jongvolwassenen. Op de website is informatie en persoonlijk advies te vinden rondom preconceptie.

Doorontwikkeling van project naar reguliere dienstverlening vanuit GGD Twente JGZ Doelgroep ouders -10 maanden tot kinderen van 23 jaar. Informatie en advies over zwanger, geboorte, opgroeien en opvoeden. Voorlichtingen van Zwanger in Twente, opvoedcursussen en themabijeenkomsten opvoeden. Tips op de website. Mogelijkheid tot stellen van vragen online en telefonisch. Inloopspreekuren in Twente. Ondersteund door middel van Facebook, Instagram, Twitter en eigen nieuwsbrieven.

Loes

Doel van deze website is hoogrisicojongeren (laagopgeleide en/of allochtone jongeren) informatie te geven over hoe ze zo gezond mogelijk zwanger kunnen worden.

De website is in 2012 ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport door het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM (het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in samenwerking met diverse organisaties en beroepsverenigingen. De website wordt gefaciliteerd door het CPZ.

Strakszwangerworden