Puberfase

Home-Start is er voor gezinnen met opgroeiende kinderen. Het kernprogramma (0 tot en met 6 jaar) is beschikbaar in 161 gemeenten, daarnaast is het in een heel aantal gemeenten ook mogelijk om Home-Start in te zetten voor gezinnen met oudere kinderen (tot 18 jaar). Home-Start is een bewezen effectief programma waarbij vrijwilligers, die zelf ervaring hebben met opvoeden, worden ingezet om ouders te ondersteunen. Het doel is om kleine vragen klein te houden en niet te laten uitgroeien tot grote problemen. Kijk op de website of Home-Start ook in jouw gemeente wordt aangeboden voor deze gezinnen.

Op de website www.zwangerenmedicijn.nl staat betrouwbare informatie over medicijngebruik tijdens de zwangerschap en/of borstvoedingsperiode. Deze informatie is afkomstig van het Nederlandse expertisecentrum op dit gebied (Teratologie Informatie Service). Het is belangrijk om medicijnen verstandig te gebruiken bij kinderwens en tijdens de zwangerschap. Soms kunt u beter een ander middel gebruiken, of is het belangrijk om het medicijn juist e blijven gebruiken om uw ziekte of klacht onder controle te houden.
Daarnaast helpt het pREGnant register om meer kennis over dit onderwerp te krijgen. Zwangere vrouwen vullen hiervoor vragenlijsten in via internet (zie www.pregnant.nl).

Samen Oplopen koppelt goede mede-burgers/vrijwilligers aan gezinnen die wel wat steun kunnen gebruiken. Het kan gaan om hulp tijdens de zwangerschap, na de bevalling of voor gezinnen met jongeren 23 jaar. De vrijwilliger loopt een tijdje mee in hun leven en denkt en doet mee met dat wat maar nodig is: Bijvoorbeeld klaar maken van de kraamspullen, mee gaan naar instanties of verloskundige, hulp bij de opvoeding, papieren, Nederland snappen, netwerk vergroten. Een coördinator, met een hulpverlenersachtergrond, begeleid de koppeling en kan z.n. extra naar het gezin gaan of samenwerken met zorg.

samenoplopen.nl

Website met informatie over veilige seks, seksualiteit en (voorkomen van) zwangerschap. met mogelijkheid tot bellen, chatten, afspraak op spreekuur en online hulp.

Sense

Siriz werkt aan de preventie van onbedoelde zwangerschappen door bewustwording en weerbaarheid van jongeren te vergroten op het gebied van seksualiteit, relaties, onbedoelde zwangerschap en de waarde van menselijk leven. Dit doen we onder andere door het geven van voorlichtingslessen aan jongeren op scholen (po, vo, so, mbo).

Preventieles onbedoelde zwanger

VoorZorg is een programma voor jonge vrouwen tot 25 jaar die zwanger zijn van hun eerste kind en weinig of geen opleiding hebben genoten. Zij krijgen verpleegkundige ondersteuning bij hun zwangerschap en bij de verzorging en opvoeding van hun kind, totdat het kind 2 jaar oud is.

VoorZorg bestaat uit een intensief schema van huisbezoeken van 1 à 1½ uur uitgevoerd door speciaal daar voor opgeleide VoorZorgverpleegkundigen met ervaring in de JGZ. De huisbezoeken beginnen zo vroeg mogelijk in de zwangerschap (uiterlijk 28 weken zwangerschap) tot het kind 2 jaar is.

VoorZorg

Siriz biedt ondersteuning wanneer vrouwen ontdekken onbedoeld zwanger te zijn. Dit kan in de vorm van keuzebegeleiding waarbij onze maatschappelijk werkers ondersteunen zodat men tot een weloverwogen beslissing komt. Ook bieden we begeleiding wanneer men kiest om het kindje te houden. Deze gespecialiseerde psychosociale hulpverlening biedt ondersteuning op de verschillende thema’s waarmee onbedoeld zwangeren geconfronteerd kunnen worden.

Siriz

De GroeiGids ondersteunt het werk van Verloskundig zorgverleners, Kraamzorgorganisaties en de Jeugdgezondheidszorg.

Met de serie GroeiGidsen (Kinderwens, Zwanger, Borstvoeding, Kraam, 0-4, Basischoolkind, Puberteit) , www.groeigids.nl, de GroeiGids-app met wekelijkse pushberichten en een Vlog bieden we zwangeren en ouders via verschillende kanalen gevalideerde uniforme voorlichting in een doorgaande lijn, van ongeboren kind tot jong volwassenheid. De informatie wordt aangeboden op basis van de behoefte van de zwangere en haar partner.

Alle zorgverleners binnen een VSV en JGZ kunnen met de GroeiGids uniform informatiemateriaal gebruiken voor het informeren van de zwangere over haar zwangerschap, bevalling, kraamperiode, opgroeiend kind en de begeleidings- en zorgmogelijkheden (incl. pre- en neonatale-, postnatale screeningen).

Meer informatie is te vinden op www.groeigids.nl en te volgen op YouTube, Twitter @GroeiGids, Facebook en Instagram.

GroeiGids

Het laagdrempelige digitale voorlichtingsprogramma Een kindje krijgen is bedoeld voor mensen die een kind wensen of verwachten. Bij de voorbereiding op de komst van een baby denken we meestal eerst aan de fysieke en materiële zaken die goed geregeld moeten zijn. Een kindje krijgen heeft daarnaast oog voor de psychische voorbereiding op het leven met een kind.

De voorlichting is een hulpmiddel in de relatie van professionals met (aanstaande) ouders en gaat in op vijf belangrijke thema’s: gezond leven, omgaan met stress, contact met je baby, moeder & vader worden en de bevalling.

Een kindje krijgen

De Taskforce Rookvrije Start is een samenwerking tussen diverse beroepsverenigingen in de (geboorte)zorg. Het doel van de Taskforce is dat meer (aanstaande) ouders stoppen met roken en rookvrij blijven. De Taskforce werkt hiervoor samen met inmiddels bijna 500 ambassadeurs uit verschillende beroepsgroepen verspreid over het land. Naast de ontwikkeling van een e-learning en een richtlijn, ondersteunt de Taskforce VSV’s bij de ontwikkeling en implementatie van stoppen-met-roken zorgpaden.

Taskforce rookvrije start

www.nietofwelzwanger.nl is een website, ontwikkeld voor en met (lager opgeleide) jongvolwassenen. Op de website is informatie en persoonlijk advies te vinden rondom preconceptie. De website is ontwikkeld door TNO en de KNOV.

Niet of wel zwanger

De gemiddelde zwangerschapsduur is 9 maanden. Maar wat nú als jij en je partner een paar maanden eerder beginnen met de voorbereidingen? Want juist in die paar maanden vóór de zwangerschap, kun je zorgen dat je sneller en gezonder zwanger wordt en je een gezondere baby kunt krijgen! En ja, ook mannen kunnen hieraan bijdragen! Hier een paar handige tips om gezond zwanger te worden.

12 maanden zwanger

 

De campagne 12 maanden zwanger (oktober 2018) had tot doel het bezoek aan de website nietofwelzwanger.nl te vergroten. Deze website website is ontwikkeld voor en met (lager opgeleide) jongvolwassenen. Op de website is informatie en persoonlijk advies te vinden rondom preconceptie.

Doel van deze website is hoogrisicojongeren (laagopgeleide en/of allochtone jongeren) informatie te geven over hoe ze zo gezond mogelijk zwanger kunnen worden.

De website is in 2012 ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport door het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM (het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in samenwerking met diverse organisaties en beroepsverenigingen. De website wordt gefaciliteerd door het CPZ.

Strakszwangerworden