Preventie Baby’s eerste 2 levensjaren

Baby’s eerste 2 levensjaren

‘Home-Start is een wetenschappelijk bewezen effectief programma voor gezinnen met kinderen van 0 (kan ook eerdere, vanaf 28 weken zwangerschap)vanaf de zwangerschap tot en met 6 jaar. Home-Start Nederland is van mening dat preventie en het vroegtijdig inzetten van ondersteuning aan ouders van groot belang is. Het doel is om kleine vragen klein te houden en niet te laten uitgroeien tot grote problemen. Home-Start wil kinderen een goede start geven in het leven. Dit maakt dat het kernprogramma voor ouders met kinderen tot en met 6 jaar in alle gemeenten beschikbaar is waar Home-Start aangeboden wordt.’

Home-Start is actief in 161 gemeenten en in 20 landen. Op lokaal niveau werken collega’s veel samen met Kansrijke Start en recentelijk is de projectleider van Home-Start ambassadeur geworden van de landelijke coalitie Kansrijke Start.

Naar de website

MamaKits is een preventieaanbod voor zwangere en pas bevallen vrouwen/jonge moeders met emotionele en/of psychische klachten in de regio Amstelveen – Amsterdam – Haarlem – Hoofddorp.
De vrouwen kunnen op heel korte termijn 1 tot 3 gratis gesprekken bij de GGZ inGeest krijgen. Als dat niet voldoende is zijn er korte lijntjes met de GGZ voor doorverwijzing. Verwijzingen komen van verloskundigen, kraamverzorgenden, consultatiebureaus, huisartsen en zwangerschapsdocenten. Of op eigen initiatief.

Naar de website van MamaKits

Op de website www.zwangerenmedicijn.nl staat betrouwbare informatie over medicijngebruik tijdens de zwangerschap en/of borstvoedingsperiode. Deze informatie is afkomstig van het Nederlandse expertisecentrum op dit gebied (Teratologie Informatie Service). Het is belangrijk om medicijnen verstandig te gebruiken bij kinderwens en tijdens de zwangerschap. Soms kunt u beter een ander middel gebruiken, of is het belangrijk om het medicijn juist e blijven gebruiken om uw ziekte of klacht onder controle te houden.
Daarnaast helpt het pREGnant register om meer kennis over dit onderwerp te krijgen. Zwangere vrouwen vullen hiervoor vragenlijsten in via internet (zie www.pregnant.nl).

Samen Oplopen koppelt goede mede-burgers/vrijwilligers aan gezinnen die wel wat steun kunnen gebruiken. Het kan gaan om hulp tijdens de zwangerschap, na de bevalling of voor gezinnen met jongeren 23 jaar. De vrijwilliger loopt een tijdje mee in hun leven en denkt en doet mee met dat wat maar nodig is: Bijvoorbeeld klaar maken van de kraamspullen, mee gaan naar instanties of verloskundige, hulp bij de opvoeding, papieren, Nederland snappen, netwerk vergroten. Een coördinator, met een hulpverlenersachtergrond, begeleid de koppeling en kan z.n. extra naar het gezin gaan of samenwerken met zorg.

samenoplopen.nl

VoorZorg is een programma voor jonge vrouwen tot 25 jaar die zwanger zijn van hun eerste kind en weinig of geen opleiding hebben genoten. Zij krijgen verpleegkundige ondersteuning bij hun zwangerschap en bij de verzorging en opvoeding van hun kind, totdat het kind 2 jaar oud is.

VoorZorg bestaat uit een intensief schema van huisbezoeken van 1 à 1½ uur uitgevoerd door speciaal daar voor opgeleide VoorZorgverpleegkundigen met ervaring in de JGZ. De huisbezoeken beginnen zo vroeg mogelijk in de zwangerschap (uiterlijk 28 weken zwangerschap) tot het kind 2 jaar is.

VoorZorg

CenteringPregnancy is een vorm van prenatale zorg waarbij medische controles gecombineerd worden met voorlichting en het ondersteunen van het netwerk. Vrouwen (en partners) worden actief betrokken bij het zorgproces waardoor zij meer inzicht krijgen in hun eigen gezondheid en beter in staat zijn om gezondheidskeuzes te maken.

Doordat er 8-12 deelnemers zijn per groep kunnen zij met en van elkaar leren en is er 17 uur extra tijd om onderwerpen zoals leefstijl, de ontwikkeling van de zwangerschap, bevalling en kraambed en op welke manier je hier zelf invloed op hebt te bespreken.

Centering Pregnancy

Rondom de Geboorte van SAG Zorgontwikkeling BV heeft een cursus-en workshopaanbod in Amsterdam dat ingekocht wordt door de gemeente. We bieden o.a. cursussen voor beide aanstaande ouders. Zowel fysiek als mentaal begeleiden we hen tijdens de zwangerschap en bereiden hen voor op de bevalling en het aanstaand ouderschap. In het programma Gezond en Fit Zwanger staan groepsvoorlichtingen, beweeginloop en een zwangerschapscursus centraal.

Rondom de geboorte

De GroeiGids ondersteunt het werk van Verloskundig zorgverleners, Kraamzorgorganisaties en de Jeugdgezondheidszorg.

Met de serie GroeiGidsen (Kinderwens, Zwanger, Borstvoeding, Kraam, 0-4, Basischoolkind, Puberteit) , www.groeigids.nl, de GroeiGids-app met wekelijkse pushberichten en een Vlog bieden we zwangeren en ouders via verschillende kanalen gevalideerde uniforme voorlichting in een doorgaande lijn, van ongeboren kind tot jong volwassenheid. De informatie wordt aangeboden op basis van de behoefte van de zwangere en haar partner.

Alle zorgverleners binnen een VSV en JGZ kunnen met de GroeiGids uniform informatiemateriaal gebruiken voor het informeren van de zwangere over haar zwangerschap, bevalling, kraamperiode, opgroeiend kind en de begeleidings- en zorgmogelijkheden (incl. pre- en neonatale-, postnatale screeningen).

Meer informatie is te vinden op www.groeigids.nl en te volgen op YouTube, Twitter @GroeiGids, Facebook en Instagram.

GroeiGids

MeeleefGezin biedt kinderen vanaf – 9 mnd t/m 4 jaar betere kansen door op vrijwillige basis en met instemming van de ouders een verbinding tot stand te brengen met een vast ondersteunend meeleefgezin. Na de geboorte wordt het kind -na een wenfase van 3 maanden bij de eigen ouders- een dag in de week en een weekend in de maand opgevangen. Ouders krijgen ruimte voor herstel en het kind kan zich met extra aandacht gezond ontwikkelen. Overdracht van psychische stress van ouder op kind én uithuisplaatsing worden voorkomen. We zetten in op een duurzame relatie, ook na het 4e levensjaar.

Meeleefgezin

Stevig Ouderschap geeft gezinnen met een minder makkelijke start een steuntje in de rug. Met circa zes huisbezoeken (tot de kinderleeftijd van twee jaar) van een speciaal opgeleide jeugdverpleegkundige worden ouders geholpen hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid te vergroten en hun sociale netwerk te versterken. Waar mogelijk en wenselijk kunnen ook prenataal al 4 huisbezoeken aangeboden worden. Instroom van (aanstaande) ouders kan vanaf 16 weken zwangerschap of tot zes maanden na de geboorte van een kind. Het doel van de interventie is het voorkómen van ernstige opvoedingsproblemen.

Stevig ouderschap

De band met je baby

BewustZwanger is een zwangerschapscursus gebaseerd op wetenschappelijke inzichten op het gebied van zwangerschapspsychologie en babypsychologie. Deze zwangerschap app ondersteunt jou en je partner tijdens de zwangerschap met het opbouwen van een goede band met je baby. Deze band is cruciaal voor een gezonde ontwikkeling van je kind.

Zwangerschapscursus
De zwangerschapscursus BewustZwanger helpt je bewust je zwangerschap te doorlopen om goed voorbereid te zijn als je baby wordt geboren.

Bewust zwanger

De Taskforce Rookvrije Start is een samenwerking tussen diverse beroepsverenigingen in de (geboorte)zorg. Het doel van de Taskforce is dat meer (aanstaande) ouders stoppen met roken en rookvrij blijven. De Taskforce werkt hiervoor samen met inmiddels bijna 500 ambassadeurs uit verschillende beroepsgroepen verspreid over het land. Naast de ontwikkeling van een e-learning en een richtlijn, ondersteunt de Taskforce VSV’s bij de ontwikkeling en implementatie van stoppen-met-roken zorgpaden.

Taskforce rookvrije start