Bevallen/kraamperiode/overdracht

MamaKits is een preventieaanbod voor zwangere en pas bevallen vrouwen/jonge moeders met emotionele en/of psychische klachten in de regio Amstelveen – Amsterdam – Haarlem – Hoofddorp.
De vrouwen kunnen op heel korte termijn 1 tot 3 gratis gesprekken bij de GGZ inGeest krijgen. Als dat niet voldoende is zijn er korte lijntjes met de GGZ voor doorverwijzing. Verwijzingen komen van verloskundigen, kraamverzorgenden, consultatiebureaus, huisartsen en zwangerschapsdocenten. Of op eigen initiatief.

Naar de website van MamaKits

Op de website www.zwangerenmedicijn.nl staat betrouwbare informatie over medicijngebruik tijdens de zwangerschap en/of borstvoedingsperiode. Deze informatie is afkomstig van het Nederlandse expertisecentrum op dit gebied (Teratologie Informatie Service). Het is belangrijk om medicijnen verstandig te gebruiken bij kinderwens en tijdens de zwangerschap. Soms kunt u beter een ander middel gebruiken, of is het belangrijk om het medicijn juist e blijven gebruiken om uw ziekte of klacht onder controle te houden.
Daarnaast helpt het pREGnant register om meer kennis over dit onderwerp te krijgen. Zwangere vrouwen vullen hiervoor vragenlijsten in via internet (zie www.pregnant.nl).

Samen Oplopen koppelt goede mede-burgers/vrijwilligers aan gezinnen die wel wat steun kunnen gebruiken. Het kan gaan om hulp tijdens de zwangerschap, na de bevalling of voor gezinnen met jongeren 23 jaar. De vrijwilliger loopt een tijdje mee in hun leven en denkt en doet mee met dat wat maar nodig is: Bijvoorbeeld klaar maken van de kraamspullen, mee gaan naar instanties of verloskundige, hulp bij de opvoeding, papieren, Nederland snappen, netwerk vergroten. Een coördinator, met een hulpverlenersachtergrond, begeleid de koppeling en kan z.n. extra naar het gezin gaan of samenwerken met zorg.

samenoplopen.nl

VoorZorg is een programma voor jonge vrouwen tot 25 jaar die zwanger zijn van hun eerste kind en weinig of geen opleiding hebben genoten. Zij krijgen verpleegkundige ondersteuning bij hun zwangerschap en bij de verzorging en opvoeding van hun kind, totdat het kind 2 jaar oud is.

VoorZorg bestaat uit een intensief schema van huisbezoeken van 1 à 1½ uur uitgevoerd door speciaal daar voor opgeleide VoorZorgverpleegkundigen met ervaring in de JGZ. De huisbezoeken beginnen zo vroeg mogelijk in de zwangerschap (uiterlijk 28 weken zwangerschap) tot het kind 2 jaar is.

VoorZorg

CenteringZwangerschap / CenteringPregnancy

CenteringZwangerschap is een vorm van prenatale zorg waarbij medische controles gecombineerd worden met voorlichting en het aanbieden en ondersteunen van het netwerk. Vrouwen (en hun partners) worden actief betrokken bij hun zorgproces, waardoor zij meer inzicht krijgen in hun eigen gezondheid en beter in staat zijn om gezondheidskeuzes te maken.

Doordat er 8 tot 12 zwangeren meedoen per groep kunnen deelnemers met en van elkaar leren en is er 17 uur extra tijd om onderwerpen te bespreken, zoals leefstijl, de ontwikkeling van de zwangerschap, bevalling en kraambed en op welke manier je hier zelf invloed op hebt.

CenteringZwangerschap

www.centeringzorg.nl

 

 

Rondom de Geboorte van SAG Zorgontwikkeling BV heeft een cursus-en workshopaanbod in Amsterdam dat ingekocht wordt door de gemeente. We bieden o.a. cursussen voor beide aanstaande ouders. Zowel fysiek als mentaal begeleiden we hen tijdens de zwangerschap en bereiden hen voor op de bevalling en het aanstaand ouderschap. In het programma Gezond en Fit Zwanger staan groepsvoorlichtingen, beweeginloop en een zwangerschapscursus centraal.

Rondom de geboorte

ZwApp is een medische App die zwangeren op een eigentijdse manier voorziet van specifieke, deskundige, maar vooral persoonlijke informatie. Het is een complete, waardevolle en innovatieve toevoeging op de praktijkvoering. Doordat de zwangere beter en vooraf geïnformeerd wordt verlopen de consulten efficiënter. Het blijkt dat de onderlinge inhoudelijke afstemming binnen het VSV resulteert in eenduidige informatie aan alle zwangeren.

ZwApp

Ik begeleid zwangere vrouwen tijdens en na de zwangerschap. Met extra aandacht voor bekkenpijn en post-partumdepressie.

Zeker moederzorg

Samenwerkende expertise
In de multidisciplinaire cursus Zwanger, Bevallen, een Kind bereiden aanstaande ouders zich samen voor op de bevalling én op het ouderschap. Deze praktische en actieve cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten van twee uur voor de geboorte en één bijeenkomst na de geboorte. Het eerste uur komen onderwerpen aan de orde over de zwangerschap, contact met de baby (hechting), bevalling, ouderschap en kraamtijd. De interactieve bijeenkomsten worden verzorgd door een jeugdverpleegkundige, lactatiekundige en verloskundige. De rol van de partner voor, tijdens en na de bevalling heeft een belangrijke plaats. De bijeenkomsten sluiten aan bij vragen en behoeften van aanstaande ouders.

Ook voor vrouwen en mannen onderling

Het tweede uur is voor de zwangere vrouwen en bestaat uit gerichte bewegingsoefeningen. De partners zijn tijdens dit uur een aantal keer welkom en worden actief betrokken bij de oefeningen. Daarnaast is er tweemaal een vaderbijeenkomst gepland tijdens het tweede uur. Onder leiding van een ervaren vadercoach wordt gesproken over belangrijke veranderingen in je leven wanneer je vader wordt.

Na de bevalling
Alle ouders zijn met hun kind welkom. Daarbij ligt de nadruk op het uitwisselen van ervaringen en worden onderwerpen besproken die te maken hebben met het contact tussen ouders en kind en de nieuwe rol als ouders.

Doel
Het doel van de cursus is het stimuleren van een gezonde ontwikkeling van het (ongeboren) kind, door fysieke, psychische en psychosociale problemen van (aanstaande) ouders te voorkomen.

De cursus is theoretisch erkend door de Databank Effectieve Interventies.

Zwanger, bevallen, een kind

De GroeiGids ondersteunt het werk van Verloskundig zorgverleners, Kraamzorgorganisaties en de Jeugdgezondheidszorg.

Met de serie GroeiGidsen (Kinderwens, Zwanger, Borstvoeding, Kraam, 0-4, Basischoolkind, Puberteit) , www.groeigids.nl, de GroeiGids-app met wekelijkse pushberichten en een Vlog bieden we zwangeren en ouders via verschillende kanalen gevalideerde uniforme voorlichting in een doorgaande lijn, van ongeboren kind tot jong volwassenheid. De informatie wordt aangeboden op basis van de behoefte van de zwangere en haar partner.

Alle zorgverleners binnen een VSV en JGZ kunnen met de GroeiGids uniform informatiemateriaal gebruiken voor het informeren van de zwangere over haar zwangerschap, bevalling, kraamperiode, opgroeiend kind en de begeleidings- en zorgmogelijkheden (incl. pre- en neonatale-, postnatale screeningen).

Meer informatie is te vinden op www.groeigids.nl en te volgen op YouTube, Twitter @GroeiGids, Facebook en Instagram.

GroeiGids

Het laagdrempelige digitale voorlichtingsprogramma Een kindje krijgen is bedoeld voor mensen die een kind wensen of verwachten. Bij de voorbereiding op de komst van een baby denken we meestal eerst aan de fysieke en materiële zaken die goed geregeld moeten zijn. Een kindje krijgen heeft daarnaast oog voor de psychische voorbereiding op het leven met een kind.

De voorlichting is een hulpmiddel in de relatie van professionals met (aanstaande) ouders en gaat in op vijf belangrijke thema’s: gezond leven, omgaan met stress, contact met je baby, moeder & vader worden en de bevalling.

Een kindje krijgen

De band met je baby

BewustZwanger is een zwangerschapscursus gebaseerd op wetenschappelijke inzichten op het gebied van zwangerschapspsychologie en babypsychologie. Deze zwangerschap app ondersteunt jou en je partner tijdens de zwangerschap met het opbouwen van een goede band met je baby. Deze band is cruciaal voor een gezonde ontwikkeling van je kind.

Zwangerschapscursus
De zwangerschapscursus BewustZwanger helpt je bewust je zwangerschap te doorlopen om goed voorbereid te zijn als je baby wordt geboren.

Bewust zwanger

De Taskforce Rookvrije Start is een samenwerking tussen diverse beroepsverenigingen in de (geboorte)zorg. Het doel van de Taskforce is dat meer (aanstaande) ouders stoppen met roken en rookvrij blijven. De Taskforce werkt hiervoor samen met inmiddels bijna 500 ambassadeurs uit verschillende beroepsgroepen verspreid over het land. Naast de ontwikkeling van een e-learning en een richtlijn, ondersteunt de Taskforce VSV’s bij de ontwikkeling en implementatie van stoppen-met-roken zorgpaden.

Taskforce rookvrije start

Doorontwikkeling van project naar reguliere dienstverlening vanuit GGD Twente JGZ Doelgroep ouders -10 maanden tot kinderen van 23 jaar. Informatie en advies over zwanger, geboorte, opgroeien en opvoeden. Voorlichtingen van Zwanger in Twente, opvoedcursussen en themabijeenkomsten opvoeden. Tips op de website. Mogelijkheid tot stellen van vragen online en telefonisch. Inloopspreekuren in Twente. Ondersteund door middel van Facebook, Instagram, Twitter en eigen nieuwsbrieven.

Loes