Webinar toolkit en handreikingen professionaliseren van VSV’s terugkijken

20 september 2023

Op 19 september organiseerden wij vanaf 20.00 uur een webinar waarin we een overzicht boden van online ondersteuningsmateriaal voor VSV’s die zich verder willen organiseren en ontwikkelen.

Het VSV basiskader dat is vastgesteld zal gevolgen hebben voor de organisatie van de VSV’s. Dit is één van de redenen waarom steeds meer VSV’s bezig zijn met de professionalisering van de VSV als netwerkorganisatie. In dit webinar hebben we je meegenomen hoe je als VSV de volgende stap kunt zetten in de organisatie en  professionalisering van jouw VSV en welke hulpmiddelen je daarbij kunt gebruiken. Hoe kun je met de VSV toolkit op kennisnetgeboortezorg.nl aan de slag? en wat heeft jouw VSV nodig.

Thema’s die aan de orde kwamen tijdens het webinar waren de organisatie van je VSV en wat komt er kijken bij het verder formaliseren van je VSV. We gingen in op de afwegingen om je als VSV wel of niet te formaliseren. En we bekeken welke eerste stappen je daarin kunt zetten.

Daarnaast was Geraline Boonzaaijer, Director bij adviesbureau SiRM te gast. Met haar gingen we in gesprek over twee door SiRM opgestelde handreikingen boordevol informatie en links voor VSV’s die hun organisatie verder willen ontwikkelen. Hierin is ook materiaal opgenomen van Kennisnetgeboortezorg. In het webinar illustreerden we aan de hand van vragen die we uit het land ontvingen hoe de toolkit en de handreikingen VSV’s kunnen helpen om een volgende stap te zetten.

Het webinar kun je nu terugkijken:
Presentatie en handige links
Meer over Geraline Boonzaaijer

Geraline Boonzaaijer is director bij adviesbureau SIRM. Ze werkt sinds ongeveer 10 jaar als consultant in de (geboorte-)zorg, zowel op landelijk als op regionaal niveau. Geraline leidt trajecten waarbij partijen samen tot een nieuwe strategie of werkwijze willen komen en veel belangen spelen. Ze was projectleider van het opstellen van de handreikingen voor de geboortezorg in opdracht van het ministerie van VWS: een handreiking voor het versterken van netwerksamenwerking en een handreiking voor het vormgeven van een IGO. Tijdens het webinar zal Geraline in een interview met het CPZ meer toelichten over het doel, de opzet en de inhoud van de handreikingen.


Lees ook

22 februari 2024
Kwaliteit

Webinar triage in de geboortezorg

Dinsdagmiddag 19 maart organiseert het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...
25 januari 2024
CPZ algemeen nieuws

Stand van zaken stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s)

Stand van zaken stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) In november 2023 is er een bericht verstuurd over het stimuleringsprogramma Versterking...
20 december 2023
Organisatie en bekostiging

Bijeenkomsten drieluik: bekostiging van zorgverschuiving

Geef je nu op voor de drie bijeenkomsten over bekostiging van zorgverschuiving. Van woorden naar daden!