VSV-bestuurders op 1 oktober: so much information, so little time

9 oktober 2019

Ondanks boerenprotesten en files zijn alle aangemelde VSV-bestuurders aanwezig op een propvolle bestuurdersbijeenkomst. Met de plechtige belofte alle informatie te delen op onze website en een volgende keer meer tijd in te plannen is ruim 2 uur later de avond afgesloten.

Hieronder deel één van de belofte:

Edith Smulders | Pharos

Edith Smulders van Pharos trapt af met een bevlogen verhaal over Kansrijke Start, het actieprogramma dat door Hugo de Jonge is geïnitieerd. De focus van het programma ligt op de eerste 1000 dagen en kinderen in kwetsbare situaties.  De belangrijkste bouwstenen van het programma zijn de zogenaamde lokale coalities. Het stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start van Pharos ondersteunt gemeenten bij het bouwen of versterken van lokale en/of regionale coalities, om tot een gezamenlijke aanpak te komen rond de eerste 1000 dagen van kinderen. De Pharos-adviseurs helpen veel GIDS (Gezond in ..)-Gemeenten maar er is voor alle andere gemeenten ook voldoende instrumentarium: Zij mogen gratis gebruik maken van alle goede voorbeelden, artikelen en dossiers die Pharos publiceert.

Marlies Buurman | CPZ

Edith vertelt samen te werken met CPZ als het gaat om het belang Kansrijke Start, kennis delen, elkaar inschakelen en goede voorbeelden. CPZ’s Marlies Buurman vult aan: “Waar Pharos de ontwikkeling van lokale coalities vanuit gemeenten stimuleert, pakt CPZ de handschoen op door met het project Kansrijke Ontmoetingen vanuit de geboortezorg de verbinding te stimuleren.” En dat je echt op zoek moet gaan naar die verbinding bleek ook uit vragen uit de zaal: “Mijn gemeente wil mijn project niet inkopen, wat nu?” Edith: “Start met het maken van verbinding, van een coalitie. En ga pas daarna samen kijken naar de problematiek en naar de oplossingen.”

Lisette Bruns van VWS vervolgt de avond. Tekorten op de arbeidsmarkt hebben grote aandacht van het departement. Acties worden ingezet op een tweetal sporen: Enerzijds het verhogen van instroom en anderzijds het behoud van mensen. Nodig om de integrale geboortezorg te verstevigen!

Bij de informatie over integrale bekostiging heeft de zaal veel vragen, variërend van zorgen over de data-aanlevering ten behoeve van de evaluatie (Lisette: “Losse signalen zijn altijd welkom bij ons.”) tot zorgen over het uitblijven van innovatiekracht omdat (in dit geval) een VSV geen IGO wil worden.’ Vragensteller: “Wij willen wel experimenteren maar niet zomaar een IGO worden. We hebben het idee dat we nu geen kant uit kunnen. Hoe verhoudt zich dat tot de ambities van de Juiste Zorg op de Juiste Plek?” Op deze vraag is Lisette vrij stellig: “Jullie vergeten hoe ver jullie zijn met JZOJP. Juist door de invoering van de ZIG gebeurt er in de geboortezorg zo ontzettend veel. Wat dat betreft heeft de geboortezorg echt een voorbeeldfunctie!”

Mooi! Die kunnen we in onze zak steken.

Dorien Veldhyzen en Susan Osterop | Babyconnect

Dan is het eerste deel van de bijeenkomst voorbij en introduceert Dorien Veldhuyzen (die dan weg moet) namens Babyconnect Susan Osterop. Susan gaat vooral in op de voor de VSV’s zo belangrijke subsidieaanvraag digitale gegevensuitwisseling. De subsidie wordt verstrekt aan een penvoerder van een regionaal partnerschap en wordt gebruikt voor de implementatie en realisatie van gegevensuitwisseling, coördinatie, het organiseren van inspraak en het informeren van zorggebruikers.  Het partnerschap stel je helemaal regionaal op en een stichting moet het aanvragen. De zaal reageert enigszins verontrust: “Waarom moet er dan weer een stichting komen? Waarom moet er een penvoerder zijn? Waarom kan dat niet namens één van de VSV’s?” Susan stelt gerust en geeft aan dat het creëren van zo’n aanvragende stichting echt eenvoudig papierwerk is. Het mag ook worden aangevraagd via de RSO of ROS die al een stichting zijn. Inmiddels hebben 11 VSV’s (verdeeld in 2 clusters) een subsidieaanvraag ingediend. Babyconnect heeft bewijs van deelname geleverd. VWS gaat nu aanvragen beoordelen (max 13 weken).

Caroline van Weert

Vervolgens is Caroline van Weert aan het woord. Met de tijd als tikkende tijdbom in de nek vat Caroline zo compact mogelijk de ontwikkelingen rond de indicatorenset integrale geboortezorg samen: Ze geeft aan dat geboortezorgpartijen naar zo min mogelijke administratieve lasten streven: De set voor verslagjaar 2021 moet worden teruggebracht met 25% en bij voorkeur naar maximaal 10 indicatoren. De registratie wordt  zoveel mogelijk in het werkproces gebracht en dus direct uit de bron gehaald.

Daarnaast worden indicatoren en onderlinge vergelijkingen ingezet bij het creëren van verbeteringen. Er zal heel goed worden gekeken naar uitkomstindicatoren, waarschijnlijk leidend tot meer PROMS-vragen. Hiervoor zal het ICHOM-project goed worden gemonitord. Welke learnings pakken we hieruit en wat nemen we mee in onze eigen set? (we kunnen de huidige ICHOM-set zeker niet helemaal meenemen want die is veel te uitgebreid. We werken immers aan een inperking van het aantal indicatoren).

Het streven is een compacte gebruiksvriendelijke set waar iedereen echt goed mee kan werken. Over de NPS komt – tot slot – een vraag uit zaal: “vorig jaar hoefde NPS toch niet?” Carolien geeft aan dat het ZiN (zorginstituut) de uitvraag van de Net Promotor Score verplicht gesteld heeft per verslagjaar 2018.

De avond wordt afgesloten door Marita Bossers-Nabben met een mooi verhaal over de kracht van de helende omgeving en mensgerichte zorg. Marita laat kleine en grote voorbeelden zien over het realiseren van zorg zoals je die dierbaren gunt. De onderliggende Planetree-visie op zorg spreekt aan en gaat terug naar de reden waarom mensen ooit in de zorg zijn gaan werken…

Een inspirerende afsluiter van een mooie avond!


Lees ook

20 juni 2024
Organisatie en bekostiging

Kijk webinar Monitoring in de geboortezorg terug

Op dinsdag 18 juni was het webinar 'Monitoring in de geboortezorg'. Tijdens dit webinar gaven een aantal experts meer informatie...
6 juni 2024
Organisatie en bekostiging

Nieuw: Handreiking bekostiging van zorgverschuiving

Vanaf vandaag is de handreiking bekostiging voor de zorgverschuiving beschikbaar! De handreiking is opgesteld naar aanleiding van de drie in...
6 juni 2024
Organisatie en bekostiging

Uitnodiging drieluik bekostiging zorgverschuiving

Van woorden naar daden Ben je betrokken bij een project rondom passende zorg of zorgverschuiving? En wil je een volgende...