Vereenvoudigd rekenmodel beschikbaar

4 juli 2019

VSV’s zijn bezig met het vormgeven van integrale geboortezorg. Een deel van hen overweegt om een IGO te worden en volgens de integrale bekostiging beleidsregel van de NZa zorg te verkopen aan de verzekeraar. Ook zijn er VSV’s die nog geen concrete plannen hebben om over te stappen op IB maar wel geïnteresseerd zijn om meer te weten wat integrale bekostiging bij hen concreet zou betekenen.

Op dit moment zijn er verschillende modellen op de markt om het historische omzet deel van de integrale tarieven te berekenen. Het CPZ heeft een vereenvoudigd rekenmodel ontwikkeld. Het is een aanvullende methode naast de al bestaande mogelijkheden waar het VSV vrijblijvend voor kan kiezen. Het model voorziet erin dat het VSV met een financieel deskundige en een projectleider veel tot alles van het benodigde werk zelf kan uitvoeren waardoor het inhuren van experts niet/beperkt kan zijn en de kosten van de berekening laag blijven.

Het vereenvoudigd rekenmodel bestaat uit een handreiking, een aantal templates en bandbreedte model.
De handreiking en de templates vind je in de bijlagen.

Mocht het VSV enthousiast zijn dan komt het CPZ graag langs in de financiële werkgroep van het VSV om verdere toelichting te geven op het model en bandbreedte model te overhandigen. Bij vragen, mail Margreet Vroomen: margreetvroomen@collegepz.nl


Lees ook

20 september 2023
Organisatie en bekostiging

Webinar toolkit en handreikingen professionaliseren van VSV’s terugkijken

Op 19 september organiseerden wij vanaf 20.00 uur een webinar waarin we een overzicht boden van online ondersteuningsmateriaal voor VSV’s...
7 september 2023
Organisatie en bekostiging

Toetsen informatieparagraaf ZIG 2.0

Het Zorginstituut Nederland, Babyconnect, de Patiëntenfederatie Nederland en het College Perinatale Zorg organiseren samen een aantal online sessies om alle...
7 september 2023
Capaciteit & toegankelijkheid

Flexibiliseren aanspraak kraamzorg

In 2024 wordt er een wijziging doorgevoerd in het basispakket van de Zorgverzekeringswet 2023 op het gebied van kraamzorg. In...