Stand van zaken stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s)

25 januari 2024

Stand van zaken stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s)

In november 2023 is er een bericht verstuurd over het stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) inclusief Integrale Geboortezorg Organisaties (IGO’s)’. Doel van dit stimuleringsprogramma is om VSV’s (en IGO’s) te helpen met het implementeren van de verantwoordelijkheden en taken uit het basiskader. In dit bericht geven we de laatste stand van zaken.

Momenteel zijn we bezig om de subsidieoproep voor te bereiden. Eerder was al gemeld dat we de aanvraagprocedure zo eenvoudig mogelijk willen maken voor de aanvragers. Tegelijkertijd vraagt het uitzetten van publieke gelden een zorgvuldige werkwijze die aansluit op regelgeving waar overheidsorganisaties aan gehouden zijn. Om ervoor te zorgen dat alle VSV’s  (ook degene die geen juridische entiteit zijn) subsidie kunnen aanvragen, moet nog het een en ander worden uitgezocht. Dit doen ZonMw, Federatie van VSV, NRCG en CPZ samen in afstemming met VWS.  We houden hierbij de eerder gecommuniceerde uitgangspunten van het programma in het oog.

Meer informatie over het stimuleringsprogramma versterking VSV’s vind je op de ZonMw programmapagina.

Wanneer kan subsidie aangevraagd worden?

Het is de ambitie dat het geld voor de VSV’s in 2024 beschikbaar komt. ZonMw streeft er daarom naar om de subsidieoproep voor de zomer van 2024 open te stellen. VSV’s kunnen bij de aanvraag ondersteuning krijgen via een aanspreekpunt in de regio. Hier worden jullie later over geïnformeerd.

Wat gebeurt er na 2026?

Om de resultaten van het beoogde stimuleringsprogramma duurzaam te kunnen borgen, wordt parallel gekeken naar een structurele bekostiging voor de taken en verantwoordelijkheden van een VSV na dit programma. VWS zal samen met de NZa en het Zorginstituut in de looptijd van het programma de mogelijkheden verkennen en uitwerken hoe een VSV bekostigd kan worden voor het coördinerende werk ter ondersteuning van integrale zorgverlening.  Het doel is dat na 2026 hiervoor structurele bekostiging mogelijk is voor VSV’s.

Vragen?

Heb je vragen? Mail ze naar info@federatievsv.nl en samen met de programmapartners worden deze beantwoord. Bekijk hier de informatiebijeenkomst over het stimuleringsprogramma en eerdere berichtgeving over het programma.


Lees ook

17 juli 2024
CPZ algemeen nieuws

Jaarverslag CPZ 2023: ‘Samen sterker voor de geboortezorg’

Het jaarverslag 2023 van het CPZ is gepubliceerd. In 2023 ondersteunde CPZ verschillende thema’s en projecten binnen de geboortezorgsector en...
20 juni 2024
Organisatie en bekostiging

Kijk webinar Monitoring in de geboortezorg terug

Op dinsdag 18 juni was het webinar 'Monitoring in de geboortezorg'. Tijdens dit webinar gaven een aantal experts meer informatie...
6 juni 2024
Organisatie en bekostiging

Nieuw: Handreiking bekostiging van zorgverschuiving

Vanaf vandaag is de handreiking bekostiging voor de zorgverschuiving beschikbaar! De handreiking is opgesteld naar aanleiding van de drie in...