Nieuws Regeling Medische Zorg voor Ontheem...

Regeling Medische Zorg voor Ontheemden uit Oekraïne

14 juli 2022


Per 1 juli a.s. is de Regeling Medische Zorg voor Ontheemden uit Oekraïne (RMO) in werking getreden. Dit houdt in dat zorg geleverd vanaf 1 juli 2022 aan ontheemden uit Oekraïne met Burgerservicenummer wordt vergoed uit de RMO. De ontheemden met Burgerservicenummer zijn naar verwachting vanaf 1 augustus 2022 zichtbaar in de verzekeringsgegevens. Het zorgpakket van de RMO is vrijwel gelijk aan het zorgpakket voor asielzoekers (RMA).
Als een ontheemde geen Burgerservicenummer heeft of niet te vinden is in de verzekeringsgegevens, dan kunnen de zorgkosten alsnog worden gedeclareerd bij het CAK (subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden). Voor het declareren bij het CAK hoeft vanaf heden géén melding meer te worden gedaan bij het meldpunt onverzekerden. Dit geldt voor alle zorg die is geleverd vanaf 1 maart.


Lees ook

12 juli 2022
Vluchtelingen

Folder beschikbaar in het Oekraïens: Welke zorg krijgt u in Nederland als u zwanger bent?

Update: de folder is nu ook als drukwerkbestand beschikbaar! Voor Oekraïense vluchtelingen is een folder ontwikkeld over de Nederlandse geboortezorg....
15 juni 2022
Vluchtelingen

Tolken en taalondersteuners beschikbaar Oekraïners

Goed nieuws! Vanaf maandag 13 juni zijn tolken en taalondersteuners kosteloos beschikbaar voor de zorg aan Oekraïners! Deze ondersteuning bestaat...
14 juni 2022
Vluchtelingen

Online voorlichtingsbijeenkomst ‘Giving Birth in the Netherlands’ voor Oekraïense zwangeren.

In juli start de eerste Online Centering-groep voor Oekraïense zwangeren. Er zijn vrouwen die al op korte termijn gaan bevallen...