Regeling Medische Zorg voor Ontheemden uit Oekraïne

14 juli 2022


Per 1 juli a.s. is de Regeling Medische Zorg voor Ontheemden uit Oekraïne (RMO) in werking getreden. Dit houdt in dat zorg geleverd vanaf 1 juli 2022 aan ontheemden uit Oekraïne met Burgerservicenummer wordt vergoed uit de RMO. De ontheemden met Burgerservicenummer zijn naar verwachting vanaf 1 augustus 2022 zichtbaar in de verzekeringsgegevens. Het zorgpakket van de RMO is vrijwel gelijk aan het zorgpakket voor asielzoekers (RMA).
Als een ontheemde geen Burgerservicenummer heeft of niet te vinden is in de verzekeringsgegevens, dan kunnen de zorgkosten alsnog worden gedeclareerd bij het CAK (subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden). Voor het declareren bij het CAK hoeft vanaf heden géén melding meer te worden gedaan bij het meldpunt onverzekerden. Dit geldt voor alle zorg die is geleverd vanaf 1 maart.


Lees ook

24 augustus 2023
Preventie

Special KCKZ: Kraamzorg bij anderstalige gezinnen

Nu de inzet van tolken in de geboortezorg na twaalf jaar weer wordt vergoed*, is het belangrijk dat professionals deze...
5 april 2023
Preventie

Webinar ‘Als je elkaars taal niet spreekt’

Geboortezorg voor vrouwen met een vlucht- of migratieachtergrond Op dinsdag 4 april organiseerden wij in samenwerking met de Patiëntenfederatie, van...
16 januari 2023
Kansrijke Start

Declaratie talentolk mogelijk in geboortezorg per 1/1/2023

Vanaf 1 januari 2023 kunnen verloskundigen en kraamverzorgenden de kosten van tolken voor anderstaligen declareren bij zorgverzekeraars. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de...