Informatiebijeenkomst VSV bestuurders november 2022

30 november 2022

Donderdag 24 november vanaf 16.00 uur vond onze 2 jaarlijkse informatiebijeenkomst voor VSV bestuurders plaats. Kijkers werden bijgepraat over enkele belangrijke thema’s uit de integrale geboortezorg. De bijeenkomst werd live uitgezonden vanuit een studio.

Verschillende onderwerpen werden besproken met onze gasten Angela Uytdewilligen, Jolanda Liebregts, Mark de Lange en Sanne Koole, zoals de laatste stand van zaken rond het programma Kansrijke Start, de VOICE-studie, de ontwikkeling van een nieuwe VSV Spiegel, de wet WEGIZ, en er werd uitgebreid aandacht besteed aan de PREM. De vragen die werden gesteld met de antwoorden vind je onderaan deze pagina.

Het is nu mogelijk om deze informatiebijeenkomst terug te kijken:

De verschillende onderwerpen die tijdens de informatiebijeenkomst zijn behandeld, kun je hieronder ook apart bekijken:

Angela Uijtdewilligen, Programmamanager Kansrijke Start VWS

Waar staat het programma Kansrijke Start nu? Wat is er al bereikt en wat zijn de plannen en aandachtspunten voor het komende jaar? Wat betekent dit voor VSV’s? Angela Uytdewilligen praat ons bij.

Jolanda Liebregts, promovendus VOICE studie

Jolanda deelt de achtergronden, de opzet en het belang van de VOICE studie

Caroline van Weert, sr. beleidsadviseur kwaliteit CPZ

De VSV Spiegel
Opzet en proces om te komen tot een nieuwe efficiënte tool die VSV’s inzicht geeft om hun organisatie & samenwerking te verbeteren.

Mark de Lange, Projectleider Normen en Certificering VWS

Wat betekent de WEGIZ voor de geboortezorg en hoe verhoudt deze zich tot het VIPP programma Babyconnect? Mark neemt ons mee. 

Suzanne van der Meulen, beleidsadviseur CPZ &
Caroline van Weert sr. beleidsadviseur kwaliteit CPZ

Per 1 januari 2023 gaan we op een nieuwe manier de cliëntervaringen uitvragen en meten in de geboortezorg. Wat is de PREM precies en wat moet je als VSV doen om op 1 januari kunnen te starten.

Sanne Koole, Adjunct-directeur Perined

Sanne laat met een live demonstratie zien hoe je je Perined account kunt uitbreiden en er is  volop gelegenheid voor het stellen van vragen via de chat. 

Hieronder de vragen die gesteld zijn in de chat tijdens het onderdeel PREM:
VraagAntwoord
Wij missen in de regio nog de vragen over JGZ, is dat in de toekomst nog mogelijk?We gaan eerst  meten en evalueren met deze PREM. Maar sluiten niet uit dat bij een latere doorontwikkeling de JGZ ook wordt meegenomen.
Is er ook nagedacht over laaggeletterdheid of anderstaligen?Bij de ontwikkeling van de PREM en met name bij de formulering van de vragen is Pharos betrokken. De vragen zijn op B1 niveau.
Ik lees op knov inspiratie netwerk de vraag of het verplicht is en wat er gebeurd als je het niet doet.Dat klopt, het is verplicht omdat de PREM onderdeel uitmaakt van de Indicatorenset integrale Geboortezorg en de indicatoren moeten worden aangeleverd bij Zorginstituut Nederland.
Wanneer wordt de invoering van de PREM geëvalueerd?Er wordt in ieder geval na een jaar meten geëvalueerd, maar er zal ook tussendoor (bv na een half jaar) om feedback worden gevraagd over het proces.
Kan dan de evaluatie vragenlijst van de praktijk zelf komen te vervallen?Ja theoretisch wel. De PREM wordt vanaf 1 januari DE manier om clientervaringen in de geboortezorg te meten. De resultaten komen ook op organisatieniveau beschikbaar in mijnPerined.
Je wilt toch aan kwaliteitsverbetering gaan doen voor je eigen VSV en dit wordt zo wel erg moeilijk. In onze regio doen we ondertussen bevallingen in ziekenhuizen verdeeld over 5 vsv’s terwijl je maar van 1 vsv lid bentAlle zorgverleners en VSV’s kunnen continu hun scores zien in het dashboard van mijnPerined, op meerdere niveaus: op VSV niveau, in een benchmark en ook op zorgaanbiederniveau. Met deze resultaten kunnen de zorgverleners en de VSV’s leren en verbeteren.  
VraagAntwoord
Wanneer mag de Kraamzorg meer info verwachten omtrent aanmelden Perined? Begrepen dat deze nog verstuurd zou worden door Bo. Klopt dat?Perined en Bo Geboortezorg zijn bezig om het ook voor kraamzorgorganisaties mogelijk te maken toegang tot mijnPerined te krijgen. Dit wordt via Bo Geboortezorg geregeld.
VraagAntwoord
Waarom emailadressen niet laten aanleveren door kraamzorgorganisaties i.p.v. verloskundigen?Het is op dit moment nog niet mogelijk om de kraamzorg de rol van ‘Uploader van e-mailadressen t.b.v. de PREM’ toe te kennen. Hier wordt aan gewerkt om dit mogelijk te maken. Perined en Bo Geboortezorg zijn hiermee bezig.
Het uitvragen via verloskundige praktijken lijkt op wat problemen te stuiten. In sommige regio’s zouden kraamzorg organisaties de mailadressen willen uploaden maar dit blijkt niet mogelijk te zijn via Perined, omdat zij geen toegang hebben. Is hiervoor een oplossing.Het is op dit moment nog niet mogelijk om de kraamzorg de rol van ‘Uploader van e-mailadressen t.b.v. de PREM’ toe te kennen. Hier wordt aan gewerkt om dit mogelijk te maken. Perined en Bo Geboortezorg zijn hiermee bezig.
Er is veel commentaar op de werkwijze aangezien deze administratief behoorlijk belastend is voor het veld. Wij begrepen dat hier nog geen goede oplossing is. Nu moet handmatig een lijst samengesteld, waar ook de IUVD’s nog uitgefilterd moeten worden. Hoe denken jullie en daarover? hoe denken andere VSV’s hierover?Uit de pilot binnen 7 VSV’s is niet naar voren dat deze werkwijze administratief belastend is voor het veld. Er moet inderdaad een lijst met emailadressen worden gemaakt van de vrouwen die geen bezwaar hebben om de PREM te ontvangen. Er zijn instructies en filmpjes beschikbaar hoe je deze emailadressen vervolgens uit de VISSEN exporteert en deze uploadt in mijn Perined.
En onatal? die heeft toch ook veel gebruikers?Er zijn instructies en filmpjes beschikbaar hoe je de emailadressen uit Vrumen en Orfeus exporteert. We hebben helaas van Onatal nog geen printscreens of stappen hiervoor ontvangen. Bekijk ook de infographic van de knov
Begrijp ik goed dat er meerdere personen in een VSV de up load rol krijgen? iedere verloskundige praktijk voor zn eigen clienten?Ja, het klopt dat meerdere personen in een VSV  of zelfs per praktijk de upload krijgen. Iedere praktijk voor de eigen clienten.
De gekozen zorgdiscipline (vaak de verloskundigen) neemt de ‘upload-‘rol in Perined. De huidige organisatiebeheerder kan in mijnPerined (mijnperined.nl) zichzelf (en/of anderen) de rol ‘Upload t.b.v. PREM’ toekennen. Vanaf dat moment kunnen alle zorgverleners in je organisatie die de rol ‘upload t.b.v. PREM’ hebben gekregen de e-mailadressen van de cliënten uploaden. Zie ook het werkproces op Kennisnetgeboortezorg.nl
Wij hebben diverse opties besproken maar komen eigenlijk steeds weer uit bij het aanleveren van de emailadressen door de 1e lijn. Het praktisch invoeren hiervan is niet goed uitgedacht.Uit de pilot binnen 7 VSV’s is niet naar voren dat deze werkwijze administratief belastend is voor het veld. Er moet inderdaad een lijst met emailadressen worden gemaakt van de vrouwen die geen bezwaar hebben om de PREM te ontvangen. Er zijn instructies en filmpjes beschikbaar hoe je deze emailadressen vervolgens uit de VISSEN exporteert en deze uploadt in mijn Perined.
Krijgen bevallen moeders dan 3 vragenlijsten als ze zowel bij de verloskundige, kraamzorg en gynaecoloog zijn geweest?Omdat je van tevoren binnen het VSV afspreekt, welke zorgdiscipline de cliënten informeert en de e-mailadressen uploadt in mijn Perined, voorkom je dat vrouwen dubbele vragenlijsten krijgen.
 
De cliënten ontvangen 1 vragenlijst en vullen daarin de vragen in voor elk van de zorgdiscipline waarvan ze zorg hebben ontvangen. Van wie dat is, wordt als eerste gevraagd.
Of is de verloskundige eindverantwoordelijk voor het versturen van de lijst? En wat als de zwangere geen toestemming geeft voor het verstrekken van het email gegevens . En wat als de cliënt niet kan lezen?Nee, de verloskundige is niet verantwoordelijk voor het versturen van de vragenlijst. Dat gebeurt automatisch vanuit Perined als de emailadressen zijn geüpload. Als de client bezwaar heeft tegen het gebruik van haar emailadres hiervoor, wordt hiervan een aantekening gemaakt (of een vinkje gezet in het systeem), en wordt haar emailadres niet geëxporteerd en bij mijn Perined geüpload.
Het bestand moet dus op 2 items gefilterd worden, IUVD en wel/geen bezwaar.Ja dat klopt.
Is de vragenlijst ook via de smartphone goed in te vullen?Ja de vragenlijst is ook geschikt voor smartphone en tablet.
VraagAntwoord
Er is op het moment veel te doen over de privacy. Misschien een open deur, maar is dat allemaal goed conform privacy wetgeving?Toestemming vragen is niet nodig omdat het emailadres gebruikt wordt voor kwaliteitsverbetering, maar een cliënt moet hierover wel geïnformeerd worden. Client mag wel weigeren dat haar e-mailadres hiervoor gebruikt wordt.
VraagAntwoord
Wat is er landelijk afgesproken over interferentie met PREM’s die ziekenhuizen uitsturen, de BUZZ vragenlijsten en de vragenlijsten van de kraamzorg?Probeer het te integreren. De BUZZ-regio’s kunnen de landelijke PREM-vragen Geboortezorg in hun eigen systeem uitvragen. Voor deelname aan de landelijke benchmark en de verplichting van het Zorginstituut in de indicatorenset kunnen zij een resultatenbestand aanleveren via de specificaties van Perined.
VraagAntwoord
De gewenste plaats van bevalling kan afwijken van werkelijke plaats bevalling, kan in verschillende VSV’s plaats vinden. hoe wordt die uitsplitsing gemaakt?Op basis van de antwoorden in de vragenlijst over de feitelijke én de gewenste plaats van bevalling wordt de bevallen vrouw toegerekend aan een VSV. Op mijn Perined worden zowel de resultaten op VSV-niveau als op zorgaanbiederniveau weergegeven
Op mijnPerined worden de resulaten getoond voor het VSV waaraan de bevallen vrouw is toegerekend. Daarnaast zie je op mijnPerined de resultaten op zorgaanbiedersniveau, dus voor jouw eigen praktijk, ziekenhuis of organisatie, zonder dat daar sprake is van een toekenning aan een andere organisatie.
Keuze van plek van bevalling is d.m.v. de capaciteits problemen wel echt een punt. En daardoor kom je als verloskundige soms ook in een heel andere regio terecht en hier ben je dan geen onderdeel van dat VSV. Hoe wordt daar dan rekening meegehouden?Op basis van de antwoorden in de vragenlijst over het ziekenhuis van bevalling is dan niet het ziekenhuis van het VSV waaraan de cliënt wordt toegewezen. Daarom staat de vraag over gewenst ziekenhuis van bevalling in de vragenlijst. We gaan jaarlijks op basis van de uitkomsten/respons evalueren en bekijken of aanpassingen noodzakelijk zijn. Dit kan ook de wijze van toerekenen betreffen
Begrijp ik goed dat de scores dus gaan naar het gewenste ziekenhuis en niet naar de werkelijke plek. Dat klopt toch niet.Op basis van de antwoorden in de vragenlijst over de feitelijke én de gewenste plaats van bevalling wordt de bevallen vrouw toegerekend aan een VSV.
Er van uitgaand dat de cliënt de meeste zorg heeft ontvangen in het VSV van het ziekenhuis van de gewenste plek van de bevalling. Op mijn Perined worden echter zowel de resultaten op VSV-niveau als op zorgaanbiederniveau weergegeven.
Wat als een VK praktijk bij meerdere VSV’s is aangesloten?Op basis van de antwoorden in de vragenlijst over de feitelijke én de gewenste plaats van bevalling wordt de bevallen vrouw toegerekend aan een VSV. Op mijn Perined worden zowel de resultaten op VSV-niveau als op zorgaanbiederniveau weergegeven.

VraagAntwoord
Contact met Perined omtrent verkrijgen inlog gegevens verloopt erg moeizaam, ook via het email adres wat net benoemd is. Is hier een tip voor?Het e-mailadres wordt 3 dagen per week gecheckt op vragen. Het kan dus 2 dagen voordat je antwoord krijgt.
15 min. werk per maand klinkt makkelijk aan de voorkant wordt ook tijd per cliënt gevraagd van ons allen, voorlichten, bezwaar inventariseren. Ik vind het sneu dat er wederom extra werk verricht moet worden zonder vergoeding.Dit is niet nieuw; ook bij de uitvraag van de NPS+ gold dit. Daarbij moest er nog zelf een systeem voor uitvraag worden ingehuurd/ gecontracteerd. Dit gebeurt nu gratis door Perined.

Meer informatie over de PREM? Vind alles in het dossier op kennisnetgeboortezorg.nl


Lees ook

13 juni 2024
Kansrijke Start

Verwijs (aanstaande) ouders naar ZwangerWijzer

ZwangerWijzer helpt mensen met een kinderwens bij de voorbereiding van de zwangerschap. Door het invullen van de online vragenlijst kunnen...
6 juni 2024
Organisatie en bekostiging

Nieuw: Handreiking bekostiging van zorgverschuiving

Vanaf vandaag is de handreiking bekostiging voor de zorgverschuiving beschikbaar! De handreiking is opgesteld naar aanleiding van de drie in...
6 juni 2024
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start mei – de landelijke conferentie en de Week van Gezond Zwanger Worden komen eraan!

In deze nieuwsbrief word je uitgenodigd voor de 6e landelijke conferentie Kansrijke Start en wordt het dagprogramma gedeeld. Nog niet aangemeld...