Nieuwsberichten

Filter op:

23 april 2024
Beleid

de Goede Start Tafel

15 december 2023
Beleid

Geboortezorg in regiobeelden

1 oktober 2023
Beleid

update Jaarabonnement AVG-vereniging

Zorgvuldig omgaan met privacy CPZ staat voor de best mogelijke start voor elke zwangere, elk kind en elk gezin. Daar hoort ook bij dat we voldoen aan de AVG en...
19 juli 2023
Beleid

Informatiepakket cliëntenparticipatie geboortezorg

In deze Agenda ‘Cliënt als gelijkwaardig partner’ hebben de gezamenlijke geboortezorgpartijen hun visie en koers verhelderd om de beoogde doelstelling voor 2022 te behalen. In de agenda is ook aandacht voor de randvoorwaarden en concrete activiteiten.
3 mei 2023
Actueel/nieuws

VSV-basiskader vastgesteld

In een bestuurlijk overleg met de geboortezorgpartijen het VSV-basiskader vastgesteld.
22 maart 2023
Actueel/nieuws

Kamerbrief over voortgang en 1e wapenfeiten Integraal Zorgakkoord (IZA)

De Ministers Kuipers, Helder en staatssecretaris Van Ooijen informeren de Tweede Kamer de over de voortgang van het Integraal Zorgakkoord. De Kamerbrief bevat vooral heel veel procesafspraken die gemaakt zijn, ambities die zijn omarmd door partijen, verkenningen die in uitvoering staan en beloften die in het tweede kwartaal van dit jaar ingelost gaan worden.
26 januari 2023
Actueel/nieuws

Op naar de ZIG 2.0!

Een update van het proces rond de herijking van de ZIG De Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) wordt herijkt door veldpartijen in de geboortezorg. De werkgroep actualisatie van de ZIG is...
28 november 2022
Beleid

De regio als redding?

Rapport van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving over de dilemma's rond regionaal werken.
17 november 2022
Actueel/nieuws

Europese cijfers perinatale sterfte; Nederland in de middenmoot

Op 15 november jl heeft minister Kuipers de kamer geïnformeerd over de stand van zaken geboortezorg. Hij schrijft dat de zorgbrede uitdagingen ten aanzien van de capaciteit ook duidelijk zichtbaar...
16 november 2022
Actueel/nieuws

Kuipers: Beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg

Minister Kuipers heeft onlangs de beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg naar de Tweede Kamer gestuurd. Op 9/11/2022 is er in de kamer gedebatteerd over de agenda. Het grootste punt is de...