Jaarabonnement AVG-vereniging: info over verlengen of opzeggen.

22 mei 2019

Het is een jaar geleden dat de wet AVG van kracht is gegaan. 

Het CPZ heeft zich in 2018 aangesloten bij de stichting AVG-verenigingen. Deze stichting biedt een juridisch getoetst, helder onlineprogramma/stappenplan met formats en informatie om zo te voldoen aan de eisen van de gewijzigde privacywetgeving in mei 2018. Vorig jaar hebben we laten weten dat alle VSV’s, KSV’s, IGO’s, verloskundigenpraktijken én kraamzorgorganisaties (verder: contractanten) korting kunnen krijgen op gebruik van het online AVG-programma. 

Jaarabonnement

AVG-verenigingen werkt met de systematiek van een jaarabonnement. Met periodieke nieuwsbrieven attendeert AVG-verenigingen contractanten – in algemene zin – dat er sprake is van een abonnement en dat deze stilzwijgend wordt verlengd. Hiermee kunnen de contractanten weten dat het abonnement stilzwijgend wordt verlengd.

Eventuele opzegging

Contractanten kunnen voordat de verleninging ingaat, het abonnement beëindigen door op te zegging. Een mailbericht volstaat. Wanneer vooraf geen opzegging plaatsvindt, ontvang je een factuur voor het nieuwe jaarabonnement. Indien je binnen 1 maand na factuurdatum reageert dat – bij nader inzien – geen abonnement is gewenst, dan krijg je eerst het contractoverzicht en lijst met redenen waarom een contract wel handig is. Als je daarna toch echt wil opzeggen, dan stuurt AVG-verenigingen een creditfactuur. Ook hier volstaat al een eenvoudig mailbericht. Je bent dan verder geen kosten verschuldigd en AVG-verenigingen geeft je uit coulance een redelijke termijn om eventuele data veilig te stellen. AVG-verenigingen handelt zo klantvriendelijk en houdt de inspanningen en kosten voor iedereen zo laag als mogelijk.

Meer weten of aanmelden? Klik hier


Lees ook

23 mei 2023
CPZ algemeen nieuws

Webinar Passende zorg en geboortezorg terugkijken

Bekijk het gesprek met Jan Kremer terug over passende geboortezorg. Waarom is het nodig en wat kunnen we doen? Een inspirerend gesprek
3 mei 2023
Organisatie en bekostiging

VSV-basiskader vastgesteld

In een bestuurlijk overleg met de geboortezorgpartijen het VSV-basiskader vastgesteld.
19 april 2023
CPZ algemeen nieuws

Eerste verloskundigenpost van Nederland geopend in Vlietland

Eerste verloskundigenpost van Nederland geopend in Schiedam. Het is te vergelijken met een huisartsenpost waardoor de zwangere niet direct naar een ziekenhuis hoeft.