De regio als redding?

28 november 2022

Essay van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) over de dilemma’s rond regionaal werken aan gezondheid en zorg en het belang van balanceren.

Over de volle breedte van gezondheidsbevordering, maatschappelijke ondersteuning en de zorg wordt steeds meer regionaal gewerkt. De regio is hot! Ook krijgt de regio een steeds prominentere rol in toekomstvisies en plannen van politici, beleidsmakers en koepelorganisaties. Regionaal werken kan zeer waardevol zijn. Tegelijkertijd wordt er nu wel heel vanzelfsprekend naar de regio gekeken als oplossing voor allerhande opgaven. In de praktijk blijkt het vaak niet zo simpel. Een nieuw organisatieprincipe kent kansen, maar ook altijd risico’s. En: wat ís de regio eigenlijk? Met dit essay ontrafelt de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) de huidige regionaliseringstendens. Als houvast voor een hernieuwd en meer precies debat over de waarde en wenselijkheid van regionaal werken dat recht doet aan kansen én risico’s.

Lees de online publicatie hier of download het rapport in onze politieke monitor.

Publicatiedatum 20 oktober 2022


Lees ook

8 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Kamerbrief stand van zaken landelijke geboortezorg voorjaar 2024

Minister Dijkstra van Medische Zorg heeft op 22 april de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken in de...
1 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Minister van VWS informeert Kamer over voortgang IZA en IZA-congres

In de brief geeft minister Helder aan dat het congres het succes van het IZA illustreert. Volgens de ministers gaat...
14 maart 2024
CPZ algemeen nieuws

Update stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s)

Maandag 29 april 2024 wordt de subsidieaanvraag voor het stimuleringsprogramma versterking VSV's opengesteld. In dit bericht informeren wij jullie over de voortgang.