Kamerbrief over voortgang en 1e wapenfeiten Integraal Zorgakkoord (IZA)

22 maart 2023

Minister Kuipers (VWS), minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeren de Tweede Kamer over de voortgang en 1e wapenfeiten van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Na de ondertekening van het IZA zijn de IZA-partijen gezamenlijk aan de slag gegaan met de uitvoering van de werkagenda, schrijven de Ministers Kuipers, Helder en staatsecretaris Van Ooijen in hun Kamerbrief.

Voor de verschillende onderdelen van de werkagenda zijn thematafels ingesteld, waar partijen de afspraken verder uitwerken en vormgeven aan de uitvoering. De minister en staatssecretaris benadrukken in de brief aan de Kamer dat er sprake is van urgente problematiek in de zorg die zich dagelijks manifesteert. Daardoor bestaat het risico dat er weinig tijd en ruimte overblijft om te werken aan de oplossingen voor de lange termijn. Dat is ook de verklaring die de bewindslieden geven voor het feit dat niet alle deadlines die benoemd zijn in het IZA tot nu toe behaald zijn. Benadrukt wordt dat het IZA geen gedetailleerd spoorboekje is maar een beweging waar partijen zich aan committeren. In de brief worden vervolgens de verschillende principes en randvoorwaarden voor het IZA langsgelopen en worden de eerste wapenfeiten die het IZA heeft opgeleverd tussen september 2022 en februari 2023 gepresenteerd. De Kamerbrief bevat vooral veel procesafspraken, toezeggingen van uitkomsten en resultaten van onderzoeken en afspraken die op dit moment aan de thematafels worden uitgewerkt en veel goede voorbeelden uit de praktijk.

De komende maanden verwachten de IZA-partijen om op verschillende thema’s resultaten te bereiken. Bijvoorbeeld op het gebied van passende zorg. Zo wordt het kader passende zorg nader geconcretiseerd en wordt er gewerkt aan de verbreding van de werkwijze van de cirkel van gepast gebruik naar ander sectoren en de integratie van met elkaar samenhangende programma’s gericht op passende zorg. In het derde kwartaal van 2023 wordt de Kamer opnieuw geïnformeerd over de voortgang van het IZA door de ministers en staatssecretaris. Meer informatie en achtergrond stukken op Rijksoverheid>>


Lees ook

6 juni 2024
Organisatie en bekostiging

Nieuw: Handreiking bekostiging van zorgverschuiving

Vanaf vandaag is de handreiking bekostiging voor de zorgverschuiving beschikbaar! De handreiking is opgesteld naar aanleiding van de drie in...
6 juni 2024
Organisatie en bekostiging

Uitnodiging drieluik bekostiging zorgverschuiving

Van woorden naar daden Ben je betrokken bij een project rondom passende zorg of zorgverschuiving? En wil je een volgende...
3 juni 2024
Cliëntparticipatie

Aanvraag nieuw advies Vitamine K

Staatssecretaris Van Ooijen heeft de Gezondheidsraad gevraagd opnieuw te bezien wat de beste toedieningsvorm zou zijn van vitamine K bij...