• Gepubliceerd op 11 november 2020

Geboortezorgpartijen delen belangrijke noties t.a.v. acute zorg

In de zomer van dit jaar publiceerde VWS de zogenaamde Houtskoolschets, een discussiestuk over de inrichting en bekostiging van het…

  • Gepubliceerd op 10 februari 2021

Capaciteit & toegankelijkheid

Capaciteit & toegankelijkheid De geboortezorg maakt een grote ontwikkeling door. Landelijke en regionale geboortezorgpartijen en professionals spannen zich in om…

  • Gepubliceerd op 16 februari 2021

Inbreng internetconsultatie 'Zorg voor de Toekomst'

De nota Zorg voor de Toekomst wordt door het ministerie gezien als een discussienota bedoeld om het gesprek met partijen…