Screeningsinstrumenten

Om kwetsbare zwangeren en kinderen te identificeren zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar. Vroegsignaleringsinstrumenten zijn screenende vragenlijsten: ze geven inzicht in de risico’s van een ongunstige opgroeisituatie voor het (ongeboren) kind. De gesignaleerde risico’s geven richting aan inzet van specifieke ondersteuning of bepaalde interventies.  Signaleren zonder de aanwezigheid van adequate vervolgstappen bij de gevonden risico’s is weinig zinvol. Het signaleringsinstrument moet dus goed aansluiten bij het aanbod van zorg en hulpverlening in de regio. Dit kan in een zorgpad opgenomen worden. Zie hiervoor zorgpaden.   

Screeningsinstrumenten kwetsbare zwangeren
Screeningsinstrumenten preconceptie 
Onderzoek signaleren kwetsbaarheid

Voor professionals die werken met (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie is een kaart ontwikkeld met linkjes naar diverse hulpmiddelen.

Vanuit het landelijke actieprogramma Kansrijke Start zijn twee hulpmiddelen ontwikkeld om professionals te ondersteunen bij het bereiken van (aanstaande) ouders voor, tijdens en na de zwangerschap. Een netwerkkaart om met ouders meer zicht te krijgen op steun in hun omgeving, en een zelfscan om aan de hand van stellingen te reflecteren op wat je doet en kunt doen om ouders te bereiken.

NetwerkkaartMet ouders in gesprek over hun netwerk in de eerste 1000 dagen
Een steunend netwerk is van groot belang. Een netwerkkaart is een hulpmiddel om het netwerk van (aanstaande) ouders in beeld te krijgen. Uit hun sociale omgeving, en soms ook van professionals uit informele en/of formele hoek. De ontwikkelde handleiding helpt professionals om samen met ouders het netwerk te tekenen. Inclusief een stappenplan met de titel ‘Je hoeft het niet alleen te doen’.
ZelfscanDe zelfscan is ontwikkeld om inzicht te krijgen in de vaardigheden die van belang zijn om juist ook de (aanstaande) gezinnen met een verhoogde kwetsbaarheid goed te bereiken en ondersteunen. De zelfscan is gebaseerd op basis van ervaringen van ouders, professionals en experts. Met de zelfscan kun je jezelf scoren op de vaardigheden die van belang zijn en vind je praktische tips en suggesties om jezelf op je aandachtpunten te ontwikkelen. De zelfscan is ook geschikt om als team in te vullen en te bespreken.