Wijkscan

De ROS-Wijkscan is een interactief analyse-instrument dat rijk gevuld is met landelijke en regionale databronnen. Het geeft onder andere inzicht in de bevolkingsontwikkeling, inwonerskenmerken, omgevingskenmerken, (eerstelijns) zorgvraag en zorgaanbod. De scan is ontwikkeld door het ROS-netwerk. Via de website van de ROS is per werkgebied, vaak een openbaar deel van de ROS-Wijkscan te zien. U kunt in de openbare versie zelf een standaardrapport uitdraaien van uw gemeente. Voor een analyse van uw eigen werkgebied neemt u contact op met de ROS uit uw regio voor meer informatie. 

Indien u uw ROS benadert voor een wijkscan van uw werkgebied, vraag dan de gegevens van items die bewezen gerelateerd zijn aan de 4 belangrijkste perinatale ziekten – 

  • lage SES 
  • eenoudergezinnen 
  • (ernstig) overgewicht  
  • roken 

Contactpersoon vanuit het landelijk ROS-netwerk is Jantien Heideman (j.heideman@oogg.nl

Welke organisaties kunnen hierbij helpen? 

GGD 
Kinderen in tel
CBB/ROS