Screeningsinstrumenten kwetsbare zwangeren

Op deze pagina vind je een beschrijving van verschillende screeningsinstrumenten die momenteel gebruikt worden.  

Om de verschillende beschikbare screeningsinstrumenten met elkaar te vergelijken hebben we twee overzichten gemaakt. Deze bevatten informatie afkomstig van websites en informatiemateriaal dat openbaar te vinden is. De inhoud van de informatie in de overzichten zijn gecheckt en zo nodig aangevuld door betrokkenen bij de diverse vragenlijsten.  

Vergelijking meest gebruikte screeningsinstrumenten: (Alpha-Nl, Mind2Care en R4U) 

Vergelijking andere instrumenten die ook gebruikt worden door verloskundigen, zoals blijkt uit een recent onderzoek van D&B naar gebruik van screeningsinstrumenten door o.a. verloskundigen (Checklist Vroegsignalering in de kraamtijd, EPDS, ICHOM, Positieve Gezondheid, Zwanger Wijzer).    

Wil je meer weten over de onderbouwing van screeningsinstrumenten: zie een overzicht van studies 

Op de website van Kenniscentrum Isos van Departement Gezondheid en Welzijn van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen staan een aantal publicaties n.a.v. en studie naar ontwikkeling en implementatie van een signaleringsinstrument van kwetsbaarheid in de zwangerschap. Waaronder Embrace ter inspiratie.  

Heb je een screeningsinstrument dat ontbreekt op deze pagina: stuur een mailtje met informatie over het instrument naar communicatie@collegepz.nl  

overzicht instrumenten
R4U
ALPHA-NL
Mind2Care
Checklist Vroegsignalering in de kraamtijd
Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS)
ICHOM
Vroegsignalering in de leeftijdsgroep 0-4 jarigen
Positieve Gezondheid
GIZ methodiek