Definitie kwetsbare zwangere

De gemeente Rotterdam en de afdeling Verloskunde & Gynaecologie van het Erasmus MC hebben gezamenlijk een definitie van kwetsbaarheid geformuleerd om kwetsbare zwangere vrouwen te kunnen identificeren. De definitie kan gebruikt worden voor zowel de praktijk, onderzoek als beleid.  

Wil je meer weten over de onderbouwing van screeningsinstrumenten: zie een overzicht van studies